Delfia Batavorum logo

Prijswinnaars

Le Comteprijs 2022: inrichting binnenplein Westlandseweg/Van Leeuwenhoekpark

Afgelopen jaar ontving de Le Comte Commissie elf mogelijke kanshebbers voor de Le Comteprijs 2022. De commissie heeft daaruit drie nominaties voorgedragen aan het bestuur van Delfia Batavorum, die daaruit een keuze maakte. De winnaar is op 25 mei 2023 tijdens een speciale bijeenkomst in de Lutherse Kerk bekendgemaakt.

De Le Comteprijs 2022 is toegekend aan Barcode Architects voor de inrichting van het binnenplein Westlandseweg/Van Leeuwenhoekpark. Dirk Peters nam de prijs in ontvangst.

De Le Comte Publieksprijs van de Delft op Zondag ging naar de Gemeente Delft voor de herinrichting van het De Vries van Heyst Plantsoen.

Lees verder:


Le Comteprijs 2021: Bruggen van Lange Geer en Oude Delft naar kade van Armamentarium

Afgelopen jaar ontving de Le Comte Commissie elf mogelijke kanshebbers voor de Le Comteprijs 2021, aangemeld of door de commissie zelf opgemerkt. De commissie heeft vervolgens vijf nominaties voorgedragen aan het bestuur van Delfia Batavorum, die daaruit een keuze maakte. De winnaar is  op 19 mei 2022 tijdens een speciale bijeenkomst bekendgemaakt. Zowel de Le Comteprijs 2021 als de Publieksprijs van Delft op Zondag gingen naar Architectenbureau Cepezed voor twee nieuwe bruggen van Lange Geer en Oude Delft naar de kade van het Armamentarium.


Foto's: Archeologie & Monumenten Delft

Lees verder:


Le Comteprijs 2020: Keramiekkaart Papenstraat

De Le Comte Commissie inventariseerde 17 verfraaiingen die in aanmerking kwamen voor nominatie voor de Le Comteprijs 2020. De commissie selecteerde daaruit vijf nominaties, waaruit het bestuur een keuze heeft gemaakt. In een online uitzending op 20 mei 2021 zijn de winnaars van de Le Comte prijs en de Publieksprijs van Delft op Zondag bekend gemaakt en werd het Historisch jaarboek Delft gepresenteerd.
De hele uitzending kunt u via deze link terugkijken (duur 1.20 uur) of bekijk hier een aantal foto's van de avond.

De Le Comteprijs 2020 is toegekend aan de Keramiekkaart in de Papenstraat, een project van Nan Deardorff-McClain en Colja de Roo. Voorzitter Theo Thomassen reikte de prijs op vrijdag 21 mei in de Papenstraat uit aan de winnaars.

   
Foto links: Theo Thomassen en Nan Deardorff-McClain / Foto rechts: Nan Deardorff-McClain en Colja de Roo. (Foto's: Jenny Omvlee, kijk hier voor meer foto's)

De Delft op Zondag Publieksprijs is toegekend aan de muurschildering 'La Perla' van studentencollectief NOBIS-Canidream (Mels Jagt, Wesley Nijmeijer, Youp van der Weijde, Lian Liu, Quan van der Knokke) samen met buurtbewoners. Uitvoering: Tymon van der Laat.

Lees verder:


Le Comteprijs 2019: Harmenkokslaan 59: herstel historische gevelreclame

De Le Comte Commissie inventariseerde 17 verfraaiingen die in aanmerking kwamen voor nominatie voor de Le Comteprijs 2019. De commissie selecteerde daaruit vier nominaties. De winnaar zou in een bijeenkomst op 14 mei worden bekendgemaakt, maar door de coronacrisis kon dit niet doorgaan. Daarom is de winnaar op een alternatieve manier bekendgemaakt, namelijk via onderstaande video waarin we ook een inkijk geven in het nieuwe jaarboek.

De Le Comteprijs 2019 is toegekend aan het pand Harmenkokslaan 59 - Herstel historische gevelreclame


Voorzitter Theo Thomassen reikt de Le Comteprijs 2019 uit aan de winnaaars Hans en Heleen de Lange-Geel. (Foto: Koos Bommelé)

De Delft op Zondag Publieksprijs is toegekend aan Micha de Bie voor de muurschildering in de Kloksteeg. (Zie Delft op Zondag 17 mei 2020)


Cheyenne Toetenel reikt namens Delft op Zondag de Publieksprijs uit aan winnaar Micha de Bie (Foto: Koos Bommelé)


Le Comteprijs 2018: Project 'Teksten op bruggen en banken in de Harnaschpolder'

De Le Comte Commissie inventariseerde 13 verfraaiingen die in aanmerking kwamen voor nominatie voor de Le Comteprijs 2018. De commissie selecteerde daaruit vijf nominaties. Tijdens de algemene ledenvergadering op 23 mei 2019 is de winnaar bekend gemaakt.


(Foto's links en midden: DP6 (architect) en rechts: Margriet van Bebber)

De secretaris van het bestuur, Willy Claassen, sprak de laudatio over de genomineerden uit. De Le Comteprijs 2018 werd vervolgens toegekend aan het project ‘Teksten op bruggen en banken in de Harnaschpolder’. Wethouder Martina Huijsmans nam namens de gemeente – de opdrachtgever van het project – de oorkonde in ontvangst en Margriet van Bebber ontving de schaal en oorkonde als bedenker en uitvoerder. Ook de ‘Le Comte Publieksprijs' van de Delft op Zondag werd door hen gewonnen.

Lees verder:


Le Comteprijs 2017: Oude Delft 65  voor de algehele restauratie en het herstel van de dakruiter.

De Le Comte Commissie inventariseerde 12 verfraaiingen die in aanmerking kwamen voor nominatie voor de Le Comteprijs 2017. De commissie selecteerde daaruit vijf nominaties. Tijdens de algemene ledenvergadering op 31 mei 2018 is de winnaar bekend gemaakt.

De secretaris van het bestuur, Willy Claassen, sprak de laudatio over de genomineerden uit. De Le Comteprijs 2017 werd vervolgens toegekend aan pand Oude Delft 65 voor de algehele restauratie en het herstel van de dakruiter. De Delft op Zondag Publieksprijs werd gewonnen door Claudia Latorre. Zij ontwierp het mozaïektableau bij de speelplaats aan het Achterom. Daarmee werd deze plek met veel fietsverkeer een stuk aantrekkelijker. 

Bij de uitreiking van de Le Comteprijs 2017 bleek dat de eigenaar van het winnende pand, de heer Ronald Koerse, niet aanwezig was om de prijs in ontvangst te nemen. Bij navraag bleek dat hij daar niet meer woonde en er ook geen ander adres van hem bekend was. De merkwaardige situatie deed zich voor dat na het opstellen van de lijst met nominaties het pand Oude Delft 65 verkocht was aan een nieuwe eigenaar. De vraag rees aan wie de prijs dan moest worden uitgereikt? Het bestuur heeft toen het besluit genomen om de prijs toe te kennen aan de eigenaar die gedurende anderhalf jaar het oude Vestia huurpandje heeft verbouwd tot een uniek historisch monumentje. Er is zonder resultaat contact met hem gezocht om het speciaal ontworpen bord behorend bij de Le Comte-prijs alsnog aan hem te overhandigen. Het bestuur heeft gemeend een eind te moeten maken aan deze onbevredigende situatie en hetbesluit genomen om de prijs alsnog toe te kennen aan de nieuwe eigenaar van het pand. Op 17 december 2018 heeft bestuurslid Janny van der Jagt het bord met een kopie van de originele oorkonde overhandigd aan de nieuwe eigenaar Freek Huthoff.


Le Comteprijs 2016: Oude Langendijk 2 voor het aanbrengen van een historiserende winkelpui (‘reconstructie’) in de vroegere De Gruyterwinkel.

De Le Comte Commissie inventariseerde 16 verfraaiingen die in aanmerking kwamen voor nominatie voor de Le Comteprijs 2016. De commissie selecteerde daaruit vijf nominaties. Tijdens de algemene ledenvergadering op 11 mei 2017 is de winnaar bekend gemaakt.

De Le Comteprijs 2016 ging naar nominatie 5: de heer Rob van der Leeuw voor het voor het aanbrengen van een historiserende winkelpui (‘reconstructie’) in de vroegere De Gruyterwinkel, Oude Langendijk 2.


De door Delft op Zondag uitgeloofde Le Comte Publieksprijs 2016 ging naar nominatie 2: dhr. en mevr. W.N. Koegler voor het verwijderen van ontsierende reclame van op winkelpui, Choorstraat 51.

Lees verder:


Le Comteprijs 2015: Antonie Heinsiusstraat 2 t/m 8: Herbouw van rij van vier arbeiderswoningen

De Le Comte Commissie inventariseerde 14 verfraaiingen die in aanmerking kwamen voor nominatie voor de Le Comteprijs 2015. De commissie selecteerde daaruit vijf nominaties. Tijdens de algemene ledenvergadering op 12 mei 2016 is de winnaar bekend gemaakt.

  • Zowel de Le Comteprijs 2015 als de door Delft op Zondag uitgeloofde Le Comte Publieksprijs 2015 gingen naar nominatie 1: de heer en mevrouw Van der Horst voor de herbouw van vier arbeiderswoningen in de Antonie Heinsiusstraat.

Lees verder:


Le Comteprijs 2014: Reconstructie van de bekroning van het pand Oude Delft 69

In 2014 inventariseerde de commissie voor de Le Comteprijs 10 verfraaiingen die in aanmerking kwamen voor nominatie voor de Le Comteprijs 2014. De commissie selecteerde daaruit vijf nominaties. Tijdens de algemene ledenvergadering op 19 mei 2015 is de winnaar bekend gemaakt.

  • De Le Comteprijs 2014 ging naar nominatie 5: Vereniging van Eigenaren Gebouw de Indische Instelling voor de reconstructie van de bekroning van het pand Oude Delft 69. De door Delft op Zondag uitgeloofde Le Comte Publieksprijs 2014  ging naar nominatie 2: Familie Kips voor de verbouwing van het pand Donker Curtiusstraat 7.

Lees verder:


Le Comteprijs 2013: Nieuwbouw van Scheepmakerij 9 met restauratie van de monumentale voorgevel.

In 2013 inventariseerde de commissie voor de Le Comteprijs 19 verfraaiingen die in aanmerking kwamen voor nominatie voor de Le Comteprijs 2013. De commissie selecteerde uit deze inventarisatie de vijf nominaties. Tijdens de algemene ledenvergadering op 20 mei 2014 is de winnaar bekend gemaakt.

  • De Le Comteprijs 2013 èn de door Delft op Zondag uitgeloofde Le Comte Publieksprijs 2013  gingen beiden naar nominatie 5: Dhr. R. Tamsma: de nieuwbouw van het pand Scheepmakerij 9 met restauratie van de monumentale voorgevel.

Lees verder:


Le Comteprijs 2012: Gevelrestauratie Oude Delft 73

In 2012 inventariseerde de commissie voor de Le Comteprijs 15 verfraaiingen die in aanmerking kwamen voor nominatie voor de Le Comteprijs. Hieruit selecteerde ze de 5 onderstaande nominaties. Tijdens de algemene ledenvergadering op 16 mei 2013 zijn de winnaars bekend gemaakt.

  • De Le Comteprijs 2012 èn de door Delft op Zondag uitgeloofde Le Comte Publieksprijs 2012 gingen beiden naar Nominatie 2: de heer T. Deelstra (Stichting De Witte Roos), voor de gevelrestauratie van Oude Delft 73, met reconstructie van het lijstwerk van de deur.

Lees verder:


Le Comteprijs 2011: Herplaatsing historisch inrijhek aan de Kantoorgracht

Uit een totaal van 13 inzendingen heeft de commissie voor de Le Comteprijs 5 verfraaiingen genomineerd voor de Le Comteprijs 2011. Tijdens de algemene ledenvergadering op 15 mei 2012 zijn de winnaars bekend gemaakt. 

  • De Le Comteprijs 2011 ging naar de gemeente Delft voor de renovatie en plaatsing van een hek met monumentale waarde aan de Kantoorgracht. De tijdens de prijsuitreiking uitgesproken lofrede staat hieronder.

  • De door de Delft op Zondag uitgeloofde Le Comte Publieksprijs ging naar de familie Van der Kuur voor de restauratie van de stoep bij de Oude Delft 143.

Lees verder:


Le Comteprijs 2010: Pluympot 19/21

Op de algemene ledenvergadering in mei 2011 is de Le Comteprijs 2010 uitgereikt aan mevr. B. van Gelder voor het laten aanbrengen mozaïek op dichtgetimmerde etalage van Pluympot 19/21, met een voorstelling van een fiets en een boom in blauw en wit keramiek en spiegelglas.

 

 

 

 

 

 

Aan de Pluympot bevindt zich een etalage die ooit was gemaakt voor een damesmodewinkel aan de Verwersdijk. Daarin werd het Grieks restaurant Delfphi’s gevestigd, dat geen behoefte meer had aan de etalage, temeer omdat daarachter een keuken of andere bedrijfsruimte kwam. De etalage werd dichtgetimmerd. Dit gesloten vlak was, temeer vanwege bekladding en graffiti, een zeer storend element dat minder wenselijk is vlak bij filmhuis Lumen en hotel De Plataan. In het kader van Levende Etalagedag, op 10 april 2010, kwam als het ware ook deze dichtgetimmerde etalage tot leven. Op de aftimmering werd die dag een groot mozaïek aangebracht blauwe, witte en blauw met witte keramische tegels en vooral scherven ervan, gecombineerd met stukjes spiegelglas. De hoofdvoorstelling bestaat uit een fiets en een boom. Buurtbewoonster en kunstenares Barbara van Gelder was de initiator en coördinator van de actie. De uitvoering geschiedde door Nan Deardorf Mc. Clain met Jet CreaArtzz.nl in samenwerking met buurtbewoners en bezoekers. De materialen werden gesponsord door Hotel de Plataan, buurthuis 3Ackers, Filmhuis Lumen en restaurant Delphi’s. Door het aanbrengen van het mozaïek is niet alleen een dichtgetimmerde etalage omgevormd tot een vrolijk element in de straat maar is feitelijk ook de omgeving flink opgefleurd. En zo is een verdienstelijke verfraaiing van het stadsbeeld bereikt.

Publieksprijs 2010: Van Bleyswijckstraat 42

De publieksprijs van de Krant op zondag ging naar de heer J.E.H. Jansen voor de verbouwing van het hoekpand Van Bleyswijckstraat 42.

 

 

 

 

 

 

 

Het pand op de noordoostelijke hoek van de Van Bleyswijckstraat en Westerstraat was het meest rechtse pand van een rijtje laat 19de-eeuwse arbeiderswoningen aan de Van Bleyswijckstraat. Schuin ertegenover werd begin jaren ’80 een blok in slechte staat verkerende arbeiderswoningen met zeer ondiepe achterplaatsjes afgebroken dat was gelegen tussen de Van Bleyswijckstraat en de Carthuyzerstraat en tussen de Plateelstraat en de Westerstraat. Daar kwam geen bebouwing terug maar werd een pleintje aangelegd met een groen- en speelplek. De meeste woningen rond dit nieuwe pleintje zijn relatief laag, stedenbouwkundig eigenlijk te laag voor zo’n plein. Voor de zuidoostelijke hoek waar Van Bleyswijckstraat 42 staat geldt dat hier de pleinruimte als het ware ‘wegloopt’, temeer omdat erachter aan de Westerstraat een hoger pand staat.

Door de toevoeging van een volledige verdieping wordt de hoek van het plein nu beter gemarkeerd en visueel afgesloten. De straatgevels van de opbouw zijn niet uitgevoerd in materiaal dat van de ondergevel afwijkt, zoals vaker in het Westerkwartier geschiedde in hout of een plaatmateriaal, maar de bestaande onderbouw en nieuwe verhoging, kregen samen, over de volledige pandhoogte een geblokte bepleistering. Dat maakt dat het pand als een pand uit één stuk oogt, en daarmee een nog stevigere afsluiting van de hoek van het plein. De afwerking met een geblokte bepleistering is een afwerking die ook werd toegepast in de periode dat het pand en de meeste andere huizen in het Westerkwartier werden gebouwd. Kortom de verhoging van het pand zorgde op de gevolgde wijze voor een zeer passende verbetering van het stadsbeeld.     

Zie ook: Nominaties 2010


Le Comteprijs 2009: Brabantse Turfmarkt 46-48, restauratie pui

Het dubbelpand Brabantse Turfmarkt 46-48 is in 1909 gebouwd naar een eigen ontwerp uit 1908 van de Delftse aannemer C. Vlasblom. De voorgevel is uitgevoerd in een eclectische stijl met neorenaissancetrekjes. Opvallende elementen zijn het kleine, louter decoratieve, trapgeveltje middenop de voorgevel, bekroond met een smeedijzeren windwijzer en het siermetselwerk met kleurige steen van de gevelbeëindiging en de ontlastingsbogen boven de gevelopeningen. Op de begane grond bevinden zich links en rechts deuren die toegang geven tot twee bovenwoningen. Daartussen bevonden zich oorspronkelijk twee bredere dubbele deuren van een bedrijfs- of stallingsruimte. In 1972 vestigde T. Simons zijn snackbar in het pand, waarvoor de pui werd gemoderniseerd. Deze werd gepleisterd, voorzien van een luifel over de volle breedte, en een even brede gevelreclame erboven. Op de begane grond werden de brede gevelopeningen voorzien van een nieuwe invulling. Op de verdiepingen werden de schuifvensters vervangen door vensters met een vaste tussendorpel.De moderniseringen van toen zijn in tegenwoordige ogen een aantasting, ook voor de huidige eigenaar. Hij besloot de pui zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat te herstellen. Toen de pleisterlaag werd verwijderd kwam het zeer sterk beschadigde metselwerk tevoorschijn. Met heel veel moeite is het gelukt het oorspronkelijke beeld van het metselwerk met de ontlastingsbogen te reconstrueren. Vanwege de aanwezigheid het brandwerende verlaagde plafond konden de nieuwe vensters helaas niet de oorspronkelijke hoogte terugkrijgen. Toch betekent de reconstructie van het decoratieve metselwerk van de pui een enorme verbetering van het pand, die de opvallende architectuur tot zijn recht laat komen.

Opdrachtgever: C.M. van der Woude

Publieksprijs 2009

De Le Comte Publieksprijs, beschikbaar gesteld door de Krant op Zondag, ging ook naar C.M. van der Woude.


Le Comteprijs 2008: Restauratie tuin Hofje van Pauw

Dit uit 1707 daterende hofje, waarvan de huisjes worden verhuurd aan verstandelijk gehandicapten, is door de woningbouwcorporatie Vestia Delft geheel in oude stijl teruggebracht en op historische verantwoorde wijze ingericht. Onder meer is de geometrische hoofdaanleg met paden, grasstroken en bloemen- en plantenperken in ere hersteld. Er groeien nu weer bloemen, medicinale kruiden en groente zoals vroeger. Bovendien is tegen de zuidelijke tuinmuur, die het Hofje van Pauw scheidt van het Hofje van Gratie, een portret aangebracht van Elizabeth Pauw, de stichteres van het hofje. Dank zij de renovatie is het hofje weer een juweeltje van een groene oase in de binnenstad, waar iedere bezoeker van de binnenstad van kan genieten, aldus de jury. 

Opdrachtgever: woningbouwcorporatie Vestia

Publieksprijs 2008 

Voor het eerst werd  ook een publieksprijs uitgereikt, een gezamenlijk initiatief van Delfia Batavorum en Delft op Zondag. Deze prijs ging naar de restauratie van de pakhuizen van de voormalige zeepfabriek Bousquet (Molenstraat). De restauratie is uitgevoerd door Ceres Projecten.

Door de restauratie is het straatbeeld van de Molenstraat aanmerkelijk opgeknapt en getuigen de historische pakhuizen op fraaie wijze van de Zeepfabriek Bousquet, een bedrijf met een zeer lange bestaansgeschiedenis.


Le Comteprijs 2007: Restauratie Markt 17b/19-21

Het pand, dat nu in gebruik is door The Coffee Company, is één van de vele tientallen monumentale panden in de binnenstad die zijn ontworpen door de Delftse architect C.J.L. Kersbergen. Door de restauratie is een belangrijke schepping van Kersbergen op zorgvuldige en minutieuze wijze in oude glorie hersteld. De jury vindt de restauratie ook van grote betekenis vanwege de prominente ligging van het pand.

Opdrachtgever: J.W.M. Ploegmakers


En verder... 

2006: Restauratie Villa Maria, Oostsingel 184 (J.W. Versfelt en E. Bekink); De restauratie van de villa is zeer belangrijk voor het karakter van de Oostsingel en voor de relatie met de oprijlaan naar het oude 'buitengesticht' Sint-Jorisgasthuis. 

2005: Restauratie voorgevel Spoorsingel 2 (N. Peters); De restauratie van dit pand betekent een belangrijke verbetering, niet alleen van het uiterlijk van Spoorsingel 2, maar vanwege de ligging ervan tegenover het Bolwerk, ook van een veel grotere stedelijke bebouwing. 

2004: Uitbreiding Heemskerkstraat 11 (J. Coppoolse en J. van Gastel); De toevoeging van de verdieping is zo in overeenstemming met de architectuur van het huis en de bebouwing van zijn omgeving, dat duidelijk wordt dat toevoegingen niet altijd een storend element hoeven te zijn. In dit geval is succesvol gekozen voor harmonie en niet voor contrast. 

2003: Restauratie Hippolytuskapel, Oude Delft 118 (Stichting Sint-Hippolytuskapel); Er werd gekozen voor een reconstructie van het leien dak, wat een belangrijke verfraaiing van het gebouw en van zijn omgeving betekende. De keus was gebaseerd op de duidelijk aanwezige aanwijzingen van de vroegere situatie. 

2002: Herstel pui Hippolytusbuurt 43 (C. Koreneef); De pui laat zien dat er in Delft voortdurend veranderingen aan panden worden uitgevoerd en is daarmee een belangrijke schakel in de geschiedenis van de Delftse winkelpuien. 

2001: Restauratie voorgevel Huis 'Vergulde Pauw' (J.C. van Dijk); Door de ingrepen is een belangrijk historisch pand, met een bijzondere voorgevel en kapvorm, hersteld op een wijze die behoud op langere termijn veilig stelt. 

2000: Restauratie trapgevel, aanbrengen moderne gevelsteen met voorstellen en huisnaam 'De Ghecapte Poel', Voorstraat 12 (J.  Koelstra en J.  Koelstra-Van der Struif); De nieuw bedachte huisnaam herinnert aan de lange tijd dat er een kapsalon was gevestigd en aan de vroegere 'poelenmarkt', die op de tegenover het pand gelegen Poelbrug werd gehouden.

1999: Restauratie toegangshek boerderij Hoof-Bosch, Schieweg 146 (F. Spies); Door de restauratie is een zeldzaam en fraai historisch toegangshek weer in volle glorie te aanschouwen. Kosten noch moeite zijn gespaard om tot een zo goed mogelijke restauratie te komen. Het hek vormt samen met de reeds gerestaureerde boerderij een bijzonder ensemble in een landelijke omgeving. 

Zoeken


PrijswinnaarsLid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.