Delfia Batavorum logo

Laudatio Le Comteprijs 2014

Le Comteprijs 2014: Laudatio

Dames en Heren,

Hoewel het bestuur van zeer deskundige informatie voorzien was door de Le Comtecommissie, was het niet gemakkelijk een winnaar te bepalen.

Alle verfraaiingen zijn uitgevoerd met veel zorg voor details, van hoge kwaliteit en, dat maakte het extra moeilijk, totaal verschillend van schaal. Zij varieeren van het restaureren van een bekroning van een gebouw tot het afbreken en terugbrengen op andere wijze, van delen van een gebouw. Sommige liggen in de binnenstad, andere daarbuiten.

Bijzonder is hoe elementen van de geschiedenis van Delft bij een aantal nominaties  in een moderne jas gestoken zijn, of in ieder geval op hedendaagse wijze met veel zorg bewaard of benadrukt zijn. Ik doel op de industriële geschiedenis met de bijna-typische stalen Braat – ramen van het pand aan de Donker Curtiusstraat. Het huis is destijds gebouwd voor de directeur van Braat, waar o.a. stalen ramen vervaardigd werden. Verder komt de geschiedenis van de TU aan de orde, bij het gebouw van de in 1901 opgeheven Indische Instelling en het gebouw van CePeZed, waar de nieuwbouw geen afbreuk doet aan de aangrenzende grote hallen waar ooit  scheeps- en werktuigbouw gedoceerd werden.  Ook  stadsuitbreiding komt aan bod. Door  de in de oorspronkelijke staat teruggebrachte gevel van het huis in de Coendersstraat wordt de functie van deze straat als begrenzing van de daarachter gelegen stadsuitleg, met smalle straten en kleine huizen, meer benadrukt.

Gemeen hebben veel verfraaiingen, dat gestreefd is naar eenvoud en duidelijkheid door het verwijderen van al te uitbundige en soms met de oorspronkelijke bouwstijl strijdige versierselen. Dat blijkt ook bij de reconstructie van de winkelpui aan de Hippolytusbuurt 25-27. Overigens, het veel vaker voorkomende oogmerk om winkelpanden zo veel mogelijk terug te brengen naar de historische situatie blijft bijdragen aan het instandhouden van de historische binnenstad. 

Uiteindelijk zijn door het bestuur drie criteria aangelegd: het bijzondere van het initiatief, de meerwaarde voor het pand zelf en de betekenis voor de omgeving/de stad.

Dames en heren,

Er waren twee stemrondes nodig om tot een winnaar te komen. Alle genomineerden verdienen dan ook een bloemenhulde en een oorkonde, die dadelijk uitgereikt zullen worden.

De Le Comteprijs echter zal uitgereikt worden aan de reconstructie van de bekroning van de Indische Instelling Oude Delft 69. De symbiose van, thans weer, schoon metselwerk, smeedwerk en het terugplaatsen van een wereldbol geven niet slechts het pand,  maar ook de omgeving een meerwaarde. Een bijzonder initiatief, waardoor niet alleen het Balinese masker boven de deur laat zien waar het gebouw voor stond, en staat.


Tijdens de algemene ledenvergadering op 19 mei 2015 uitgesproken door mr. Willy Claassen-Dales, secretaris.

Zoeken


Prijswinnaars


Agenda

dinsdag 02 juli 2024
Het Plakkaat van Verlatinge - De eerste Onafhankelijkheidsverklaring ter wereld
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.