Delfia Batavorum logo

Henricus van Berckel, oud-burgemeester van Delft en zijn regentengeslacht

In 2019 werd de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft (SKED) benaderd door mevrouw van Berckel uit Veere met de mededeling dat zij in het bezit was van een voormalig altaarstuk uit de voormalige huiskapel van haar Delftse voorouders. Zij vroeg of SKED dit altaarstuk onder haar hoede wilde nemen. De vraag rees dus: Wat is het verhaal, is het Kerkelijk erfgoed, is het Delfts? De corona tijd gaf enerzijds veel tijd om onderzoek te doen, maar anderzijds waren externe bronnen, zoals het Stadsarchief, gesloten. Bleef voor onderzoek slechts over de in huis zijnde literatuur over Delft. Uit studie bleek dat op alle vragen bevestigend geantwoord kon worden. 

Het onderzoek leidde zelfs tot zoveel gegevens over het geslacht van Berckel dat Wim van Leeuwen er een boek over schreef. Twee eeuwen lang hebben de van Berckels veel voor de stad betekent, zowel in bestuurlijk opzicht voor de stad en voor de katholieke inwoners van Delft, maar ook voor de sociaal zwakkeren waren zij actief. De lezing beslaat een periode van 1700 tot 1900, met als belangrijkste Henricus van Berckel, onderburgemeester/raadslid 1811-1824, wethouder 1824-1840 en burgemeester 1840-1848.  

Het voormalige altaarstuk is tot eind oktober te zien in de tentoonstellingsruimte in de Maria van Jessekerk. 

Portret van Henricus van Berckel (1783 -1862) geschilderd in 1828 door Cornelis Cels (1778-1859)

  • Datum: 6 oktober 2022
  • Tijd: 20.00-21,30 uur
  • Locatie: Synagoge, Koornmarkt 12, Delft
  • Kosten: leden gratis, niet-leden € 5,- (contactloos te betalen aan de zaal)
  • Aanmelden: https://forms.gle/mTYUT2PEpE4eQiao7 

De spreker:

  Wim van Leeuwen is geboren en getogen in Delft, een echte Delvenaar dus. In zijn jeugd liep Wim met zijn vader op zondagochtend voor de kerkgang door de stad. Vader van Leeuwen wees hem op de mooie gevels en grachten. In de 5de klas lagere school kreeg Wim les van meester van Peer, naar later bleek een amateurhistoricus. Meester Van Peer gaf op vrijdagmiddag vaderlandse geschiedenisles en eindige steevast met Delftse geschiedenis. Door deze verhalen verdiepte voor van Leeuwen de liefde voor zijn stad. Als raadslid en wethouder wilde hij alleen met zijn stad bezig zijn. Toen hij na 16 jaar afscheid nam van de Delftse politiek nam hij het initiatief tot de oprichting van het Vermeer Centrum Delft. Verder is hij voorzitter van de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft en incidenteel stadsgids in Delft. En is hij secretaris van Sociëteit Standvastigheid in de Phoenixstraat.