Delfia Batavorum logo

Eerdere algemene ledenvergaderingen

Vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering op 19 april 2023
Locatie: Wijkcentrum de Vleugel (grote zaal), Aart van der Leeuwlaan 4
Aanvang: 20.00 uurAgenda:
 1. Ontvangst vanaf 19.30 uur
 2. Opening om 20.00 uur
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Benoeming nieuwe secretaris Ben Drentje (zie bijlage 2)
 5. Benoeming nieuwe leden kascommissie
 6. Verslag ALV (zie bijlage 3)
 7. Jaarrekening 2022 (zie bijlage 4)
  a. Verslag kascommissie
 8. Ambities 2023 ronde tafel gesprek
 9. Begroting 2023 (zie bijlage 4)
 10. Samenwerking Expertise Platform Water (zie bijlage 5)
  a. Besluiten tot samenwerking
  b. Aanpassing huishoudelijk reglement
 11. Rondvraag
 12. Afsluiting 22.00 uur
Ad 8. We nodigen de voorzitters van de commissies uit kort aan te geven wat ze met de opbrengst van de inspiratiebijeenkomst op 4 februari willen op pakken in hun commissie (verslag eerder gedeeld en ook op onze site te vinden, zie https://www.delfia-batavorum.nl/vereniging/bestuur/inspiratiebijeenkomst-4-2-23) . Het bestuur zal dat ook aangeven. We bieden de gelegenheid elkaar te bevragen en waar nodig tot afstemming onderling te komen.Bijlagen:
De stukken zijn als pdf beschikbaar:
 1. Agenda
 2. Even voorstellen: Ben Drentje
 3. Notulen algemene ledenvergadering zaterdag 5 maart 2022
 4. Financiële stukken/jaarcijfers:
  1. Toelichting jaarstukken
  2. Balans
  3. Financieel verslag
  4. Verslag kascommissie
 5. Samenwerking Expertise Platform Water
 
Vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering 2022

Algemene Ledenvergadering op donderdag 25 februari 2021

De ledenvergadering is online gehouden. De stukken zijn als pdf beschikbaar.


Algemene Ledenvergadering op donderdag 20 februari 2020

Algemene Ledenvergadering op donderdag 23 mei 2019
Beknopt verslag
Vergaderstukken (pdf):
Algemene Ledenvergadering op donderdag 31 mei 2018

Beknopt verslag
Vergaderstukken (pdf):


Algemene Ledenvergadering op donderdag 11 mei 2017

Beknopt verslag
Vergaderstukken (pdf):


Algemene Ledenvergadering op 12 mei 2016

Beknopt verslag
Vergaderstukken (pdf):


Algemene Ledenvergadering op 19 mei 2015

Beknopt verslag
Vergaderstukken ALV 29 mei 2015 (pdf):


Vergaderstukken ALV 20 mei 2014 (pdf):


Vergaderstukken ALV 16 mei 2013 (pdf):


Vergaderstukken ALV 15 mei 2012(pdf):


Vergaderstukken ALV 2011:

 

ZoekenLid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.