Delfia Batavorum logo

Jaarboek Delfia Batavorum: inhoud 2010-heden

Inhoud 2018
 • Huib J. Zuidervaart: Een nieuwe theorie over twee schilderijen van Johannes Vermeer (1632-1675)
 • Thomas H. von der Dunk: Een keizer in Delft - Een dagtrip van Jozef II in 1781
 • Aart Struijk: Snuiftabak en de Delftse snuifmolens
 • Irene B. Jacobs:  De lotgevallen van Hermanus ten Brink - Delftse getuige van de kaping van de laatste VOC-vloot in 1795
 • Ingrid van der Vlis: Vrouwenemancipatie start in Delft - Honderd jaar vrouwenkiesrecht, 1919-2019
 • Eva Kleeman: Sal Koster - Reclametekenaar en beeldend kunstenaar (1910-2000)
 • Gab Lansbergen: Kroniek over 2018
 • Archeologie Delft: Archeologische kroniek over 2018
 • Peter van der Krogt: Nieuwe straatnamen in Delft 2018
 • Jaarverslag  2018 Delfia Batavorum
Inhoud 2017
 • Redactioneel
 • Historische Vereniging Delfia Batavorum
 • Jaarverslag over 2017
 • Gab Lansbergen: Kroniek over 2017
 • Aart Struijk: De torenmolen aan het Duyvelsgat
 • Kees van der Wiel en Peter Ekamper: Kromme sikkel des doods, of de pest van 1624 in Delft
 • Bas van der Wulp: Kinderzorg binnen de rooms-katholieke charitas in Delft: De wezen van de statie in de Papenhoek, 1612–1800
 • Ron Siteur: Wange van Bali (ca. 1797–1869); een onvrije immigrant uit Oost-Indië
 • Theo van der Heijden: De klok van Delft - Een romantiesch verhaal
 • Ab Warffemius: Cuypers' onvoltooide hoog(s)te punt: De Sint-Hippolytuskerk aan de Voorstraat, een uniek bouwwerk binnen het oeuvre van Pierre Cuypers
 • Harmen Talstra: Sherlock Holmes op Jaffa: Kroniek van een herontdekt historisch graf in Delft
 • Bas van der Wulp: Door de 'Jap' bepaald: Het trieste levenslot van de Delftse onderwijzer Jan van den Akker (aanvulling)
 • Wilma van Giersbergen: Signalement
 • Gertjan van der Harst: De Le Comteprijs 2016
 • Archeologie Delft: Archeologische kroniek over 2017
 • Peter van der Krogt: Nieuwe straatnamen in Delft 2017
 • Het gemeentebestuur van Delft in 2017
 • De Delftse bevolking
Inhoud 2016
 • Redactioneel
 • Historische Vereniging Delfia Batavorum Jaarverslag over 2016
 • Ria van der Meer: Vijfentwintig jaar Jaarboek
 • Gab Lansbergen: Kroniek over 2016
 • Aart Struijk: De Kartuizerwoning aan de Buitenwatersloot
 • Theo van der Heijden: Literaire echo's van de Delftse donderslag
 • Wim Weve: Het Straatje van Vermeer: een hypothese uit 1982 herzien
 • Gerard van Roon: Voor de brandschouw naar Delfshaven: Delftse stadsbestuurders in actie
 • Theo Thomassen: Een leven lang wees: De lotgevallen van dokter Jan Weteling 1811–1886
 • Anneke Landheer-Roelants: Louis Bouricius: Een eerbetoon aan een ambitieuze archivaris en museumdirecteur
 • Frans Kok: Van studievriend tot doodsvijand: Hoe de levens van Willem Schermerhorn en Anton Mussert elkaar kruisten
 • Bas van der Wulp: Verborgen regentenglorie van het Oude en Nieuwe Gasthuis: het laatste restauratierapport van Pieter de Ruyter (1944–2015)
 • Gertjan van der Harst: De Le Comteprijs 2015
 • Archeologie Delft: Archeologische kroniek over 2016
 • Wilma van Giersbergen en Jos Hilkhuijsen: Delfiana
 • Peter van der Krogt: Nieuwe straatnamen in Delft 2016
 • Het gemeentebestuur van Delft in 2016
 • De Delftse bevolking
Inhoud 2015
 • Redactioneel
 • Historische Vereniging Delfia Batavorum Jaarverslag over 2015
 • Gab Lansbergen: Kroniek over 2015
 • Wilma van Giersbergen: Afscheid van de vertrouwde ridder: Een nieuw logo voor de vereniging
 • Aart Struijk: Het tapverbod voor herbergiers en molenaars
 • Hans Houtzager: Stedelijke gezondheidsregels
 • Theo van der Heijden: Volkspoëzie en de Delftse loterij van 1563–1564
 • Wouter Kuyper: Verheven als het huis des Heeren: Wereldlijke en geestelijke macht in de Republiek 1618–1631
 • Marc Boer: De Engelse Kerk te Delft en de strijd tussen kerkenraad en burgemeesters 1636–1646
 • Hans Houtzager: Nicolaas van Assendelft, een zeventien-de-eeuwse Delftse chirurgijn en vertaler van Harvey's De motu cordis                                                                                                                                     
 • Suus Boef-van der Meulen: Susanna Jacoba Adriana van Dijk (1828–1901) en het Meisjeshuis in Delft
 • Jos Hilkhuijsen: De 'alleskunner' Bram Gips (1861–1943)
 • Dolf van Weezel Errens: Model voor Henk Etienne: Hélyette Pautex als model voor het Wetenschappelijk Onderwijs aan de Hippolytuskapel                                                                                                                                     
 • Gertjan van der Harst: De Le Comteprijs 2014                                                                                                                                     
 • Archeologie Delft: Archeologische kroniek over 2015
 • Wilma van Giersbergen en Jos Hilkhuijsen: Delfiana
 • Peter van der Krogt: Nieuwe straatnamen in Delft 2015
 • J.A. Meter Hagg: Publicaties over Delft of door Delftenaren 2015
 • Het gemeentebestuur van Delft in 2015
 • De Delftse bevolking
Inhoud 2014: Themanummer: Tweehonderd jaar Koninkrijk
 • Redactioneel
 • Historische Vereniging Delfia Batavorum
 • Jaarverslag over 2014
 • Gab Lansbergen: Kroniek over 2014
 • Wilma van Giersbergen: Tweehonderd jaar predicaat Koninklijk en Hofleverancier in Delf t: 1815 -2015
 • Peter van der Krogt: Het Koninkrijk in de Delftse openbare ruimte
 • Peter van der Kruk: Delft, november 1813
 • Wilma van Giersbergen: De bijzetting in Delft van Willem I (1772-1843), koning van Nederland:  Een koninklijke
 • begrafenis met een zwart randje
 • Theo van der Heijden: J.J.F. Wap (1806–1880): Dichter voor God, vorst, volk en vaderland
 • Alexandra Oostdijk: Geschenken voor Willem III. Kunstenaars eren de koning: Paul Tetar van Elven en het koningshuis
 • Kees van der Wiel: Gedwongen Oranjeliefde
 • Marie-Louise ten Horn-van Nispen: Delft viert 100 jaar Koninkrijk: De onafhankelijkheidsfeesten van 1913
 • Wilma van Giersbergen: Erwin Dolder, couturier van koningin Juliana
 • Gertjan van der Harst: De Le Comteprijs 2013
 • Jorrit van Horssen en Bas Penning: Archeologische kroniek over 2014
 • Wilma van Giersbergen, Jos Hilkhuijsen en Max van Noort: Delfiana
 • Peter van der Krogt: Nieuwe straatnamen in Delft 2014
 • J.A. Meter Hagg: Publicaties over Delft of door Delftenaren 2014
 • Het gemeentebestuur van Delft in 2014
 • De Delftse bevolking
Inhoud 2013
 • Redactioneel
 • Historische Vereniging Delfia Batavorum
 • Jaarverslag over 2013
 • Gab Lansbergen: Kroniek over 2013
 • Thomas H. von der Dunk: Een souvenir uit het Heilige Land: De grote bol op de toren van de Nieuwe Kerk
 • Theo van der Heijden: Constantijn Huygens en Delft
 • Aart Struijk: Delftse volmolens langs de Vliet
 • Dennis de Kool: Johannes Franciscus Maes (1707-1769): De beeldhouwer die in Delft uit de schaduw van zijn leermeester trad
 • Juul, Ger en Jeanneke van den Akker: Door de 'Jap' bepaald: Het trieste levenslot van de Delftse onderwijzer Jan van den Akker
 • Jos Hilkhuijsen: Goederenkist van de doodgeschoten marechaussee P.G. van Rijn, 1949
 • Gertjan van der Harst: De Le Comteprijs 2012
 • Jean Paul Bakx, Jorrit van Horssen, Steven Jongma en Bas Penning: Archeologische kroniek over 2013
 • Max van Noort: Delfiana                                                                                                                                     
 • Peter van der Krogt: Nieuwe straatnamen in Delft 2013
 • J.A. Meter Hagg: Publicaties over Delft of door Delftenaren 2013
 • Het gemeentebestuur van Delft in 2013
 • De Delftse bevolking

Inhoud 2012

 • Redactioneel
 • Historische Vereniging Delfia Batavorum
 • Jaarverslag over 2012                                                                                                                                     
 • Gab Lansbergen: Kroniek over 2012
 • Gertjan van der Harst: De Le Comteprijs 2011
 • Jean Paul Bakx, Jorrit van Horssen, Steven Jongma en Bas Penning: Archeologische kroniek over 2012
 • Max van Noort: Delfiana
 • Peter van der Krogt en Jacques Moerman: Nieuwe straatnamen in Delft 2012
 • J.A. Meter Hagg: Publicaties over Delft of door Delftenaren 2012
 • Het gemeentebestuur van Delft in 2012
 • De Delftse bevolking
Inhoud 2011
 • Redactioneel
 • Historische Vereniging Delfia Batavorum
 • Jaarverslag over 2011
 • Gab Lansbergen: Kroniek over 2011
 • Theo van der Heijden: Cornelis Musius en de Delftse ooievaar
 • Kees van der Wiel: Oude Delft 194: De Peereboom, hetlevensverhaal van een oud regentenpaleis
 • Aart Struijk: Molen De Papegaaij en het papegaaischieten
 • Thijs van der Heijden: Het vrouwenoproer 1 en 2 augustus 1616 te Delft
 • Hans Houtzager: Pieter van Bleiswijk: In het kielzog van stadhouder Willem V
 • Emese von Bóné: Het vredegerecht van Delft en de vrederechter
 • Laura Meilink-Hoedemaker: Nogmaals: het beiaardiershuisje aan de Kerkstraat
 • Pieter de Ruyter: Restauratie van de gevelstenen van het Kruithuis 2011
 • Wim Weve: De Le Comteprijs 2010
 • Max van Noort: Delfiana 2011
 • Peter van der Krogt: Nieuwe straatnamen in Delft 2011
 • H.W. van Leeuwen: Toegang op Jaarboeken Delfia Batavorum 2000-2010
 • J.A. Meter Hagg: Publicaties over Delft of door Delftenaren 2011
 • Het gemeentebestuur van Delft in 2011. De Delftse bevolking
Inhoud 2010
 • Redactioneel
 • Historische Vereniging Delfia Batavorum
 • Jaarverslag over 2010
 • G. Lansbergen: Kroniek over 2010
   
 • Vijftiende lustrum van de Historische Vereniging Delfia Batavorum
  • Greetje van Walsum-Kieft: Openingstoespraak
  • Eva Vastenholt: Hoe de Delftse Donderslag van 1654 de toekomst van het Hofje van Gratie bepaalde
  • Trudy van der Wees: De Delftse industrie 1880-1940: Smaakmakend en baanbrekend
 • Samenvattingen van de lezingen van het lustrumsymposium 11 november 2010
  • Paul van de Laar: Stedelijk erfgoed, stadsgeschiedenis en stadsidentiteit: Delft en zijn ‘creating history’
  • Reinout Rutte: Een unieke Hollandse grachtenstad? De ruimtelijke ontwikkeling van Delft in vogelvlucht
  • M.A.P. van Haersma Buma en S.W.T. van Ipenburg Grijpma: Delft BlueTechnology en het Watercentrum
    
 • Marie-Louise ten Horn-van Nispen: Delft en het toerisme in het begin van de twintigste eeuw
 • Gerard A. van de Schootbrugge: Ontstaan en ontwikkeling van TNO tot 1970
 • Wilma van Giersbergen: De Vereeniging Kunst aan het Volk: 1918-1940: Hoe de arbeider kon genieten van ‘met oordeel gekozen kunst’
 • W.F. Weve: De Le Comteprijs 2009
 • J.P. Bakx, S.H. Jongma en M. Kerkhof: Archeologische Kroniek
 • M. van Noort: Delfiana
 • Peter van der Krogt: Nieuwe straatnamen in Delft 2010
 • J.A. Meter Hagg: Publicaties over Delft of door Delftenaren 2010
 • Het gemeentebestuur van Delft in 2010
 • De Delftse bevolking

ZoekenAgenda

woensdag 24 april 2024
Hyacintenwandeling Ockenburgh, woensdag 24 april
donderdag 25 april 2024
Algemene Ledenvergadering Delfia Batavorum
dinsdag 07 mei 2024
Lezing over trekvaarten en hun rol in de klimaatadaptatie (Nieuwe datum!)
woensdag 08 mei 2024
Lezing 'De geschiedenis van de ziekenverpleging'
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.