Delfia Batavorum logo

Geschiedschrijving

Delft schrijft geschiedenis

Delft is wereldberoemd. Overal bewondert men de Delftse schilders en het Delfts blauw aardewerk, profiteert men van de Delftse ingenieurs of ziet men op televisie hoe de leden van het Koninklijk Huis worden bijgezet in de Nieuwe Kerk. Van deze rijke historie zijn veel tastbare herinneringen bewaard gebleven, die jaarlijks honderdduizenden toeristen trekken. Maar wie een min of meer volledig overzicht van de Delftse geschiedenis wilde lezen, greep mis. De boeken die er waren, waren of heel oud of fragmentarisch.

Onze vereniging heeft dan ook het voortouw genomen om te komen tot de publicatie van een nieuwe stadsgeschiedenis van Delft Om dit ideaal te verwezenlijken is in 2008 de Stichting Geschiedschrijving Delft in het leven geroepen onder voorzitterschap van mr. W.E. Merens. Stadshistoricus Bas v.d. Wulp treedt op als adviseur van de stichting. Overige bestuursleden zijn:  mr. Dami van Doorninck (secretaris), Marinus Hom (penningmeester), mr. Peter Ruysch  (sponsoring),  Nannette Verschoor (publiciteit), Greetje van Walsum-Kieft en Joris van Bergen.

Inmiddels is het project afgerond. Historici dr. Gerrit Verhoeven en dr. Ingrid van der Vlis deden vernieuwend onderzoek en publiceerden de Geschiedenis van Delft, in twee rijk geïllustreerde delen.
Op 15 november 2015 verscheen het eerste deel ‘De derde stad van Holland’. Het beschrijft het ontstaan van Delft in de Middeleeuwen tot aan de achttiende eeuw. Deel twee ‘Vooruit met veel verleden’ werd op 6 maart 2016 gepresenteerd en laat zien hoe Delft zichzelf na een periode van diep verval opnieuw moest uitvinden en uitgroeide tot een moderne kennisstad.
Beide delen zijn uitgegeven door W Books. Deel 1 is inmiddels uitverkocht; deel 2 is nog wel verkrijgbaar: https://wbooks.com/winkel/geschiedenis/geschiedenis-van-delft-vanaf-1795/ 

Stichting Geschiedschrijving Delft is onderdeel van Delfia Batavorum en heeft de ANBI status.


Zoeken


Agenda

dinsdag 02 juli 2024
Het Plakkaat van Verlatinge - De eerste Onafhankelijkheidsverklaring ter wereld
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.