Delfia Batavorum logo

Laudatio Le Comteprijs 2022

2022 was een jaar waarin de stad na de verkiezingen een nieuw bestuur kreeg evenals onze vereniging Delfia Batavorum. Nieuwe besturen met nieuwe ambities.
Het nieuwe college van B&W schrijft: “Delft heeft veel om trots op te zijn. Een unieke concentratie van kennis, technologie, talent en ondernemerschap, waarmee Delft nationaal en internationaal van betekenis is. Een stad met cultureel erfgoed en historische iconen. Een stad met een grote diversiteit aan bewoners en ondernemers die zich betrokken voelen bij hun buurt, bij Delft en bij de mensen om hen heen”. Einde citaat. 

Het bestuur van Delfia Batavorum heeft de ambitie zijn werkwijzen te professionaliseren en de aandacht voor de inwoners te verbreden naar alle inwoners die op hun manier bijdragen aan de ontwikkeling en geschiedenis van de stad. Ook willen we aantrekkelijker te worden voor alle leeftijden, wat gezien de samenstelling van de leden van de huidige vereniging verjonging betekent. Die ambitie is door de statutenwijziging het afgelopen jaar ingegeven en bij de Algemene Ledenvergadering van de afgelopen maand bevestigd. Het nieuwe college schrijft dat het nu vooral op het doen aan komt en hetzelfde geldt nu voor ons. 

Ruimtelijk is er de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in onze stad op basis van een plan “Zicht op Delft” dat zo’n 35 jaar geleden werd opgesteld door het toenmalige college van B&W. De ambitie was allerlei functies over de stad te verplaatsen om ze meer logisch te positioneren en de ruimte voor ontwikkeling te genereren. Nu worden de resultaten tastbaar en zichtbaar. Waar de stad door de spoorlijn opgedeeld was is er nu de ruimte om de stad weer als 1 geheel te ervaren. Wonen en werken krijgen er weer nieuwe mogelijkheden en betekenis. Dus ook nieuwe kansen voor nominaties voor de Le Comteprijs.

De jury van de le Comteprijs ontving dit jaar 11 geldige inzendingen. En daar heeft ze nog stevig haar best voor moeten doen. Drie projecten bleken vervolgens op 1 januari nog niet gereed en worden dus doorgeschoven naar 2023. De inzendingen zijn conform onze spelregels streng en liefdevol beoordeeld op hun esthetische kwaliteit, duurzaamheid in de tijd en dagelijkse gebruikswaarde voor de inwoners en bezoekers. Elk van de projecten is vanuit die perspectieven beoordeeld. Over esthetische kwaliteit valt te twisten. Daarom is het goed dat Delft op Zondag de publieksprijs in het leven heeft geroepen. De gebruikswaarde moet natuurlijk altijd in de praktijk nog blijken. We kennen al jaren de situatie dat er verfraaiingen zijn, die niet eens een eerste lustrum meemaken. Dus daar is de jury kritisch op. Uiteindelijk beperkte de jury zich tot drie nominaties.  

De jury heeft ons ervan overtuigd dat drie genomineerde projecten door inrichting hetzij herinrichting ervan aantrekkelijke, toegankelijke buitenruimten vormen.  

  1. Het De Vries van Heystplantsoen, één van de bijzondere groengebieden in het oude TU-Noordgebied, is vorig jaar op subtiele wijze veranderd. Met enkele ingrepen kan het nu het groene hart vormen in deze bijzondere wijk, een beschermd stadsgezicht met zijn vele monumentale gebouwen.
  2. De verbouwing van station Delft Campus was een grote verkeerskundige opgave waar alle disciplines hebben samengewerkt. Terreininrichting, architectuur, constructie en verkeerstechniek ontmoeten elkaar, en zijn geïntegreerd in één helder, voor alle gebruikers overzichtelijk ontwerp.
  3. Het binnenpleintje van het woningbouwproject Volt bij het Van Leeuwenhoekpark is gekozen als een bescheiden, goed ingerichte buitenruimte. De architect heeft zich laten inspireren door de Delftse hofjes. In dit nieuwbouwgebied, met zijn bebouwing van forse afmetingen, is het kleinschalige pleintje een plezierige toevoeging.

Nu rest nog de vraag welk project de prijs heeft gewonnen. De vier grote woongebouwen van het project Volt zijn al in 2020 opgeleverd maar de binnentuin pas in 2022. Zo is hier een intieme verblijfsruimte gevormd die een welkome aanvulling is op de grote stedelijke maten in de spoorzone. Met het ontwerp voor dit binnenplein heeft Barcode Architects de Le Comteprijs 2022 gewonnen. Van harte gefeliciteerd!

Wim Meijer

Zoeken


Prijswinnaars


Agenda

dinsdag 02 juli 2024
Het Plakkaat van Verlatinge - De eerste Onafhankelijkheidsverklaring ter wereld
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.