Delfia Batavorum logo

Jaarboek Delfia Batavorum: inhoud 1991-2000

Inhoud 1991
Inhoud 1992
 • Delftse handschriftenproduktie en de boeken van de familie Van Assendelft, door W.C.M. Wüstefeld
 • De Oud-Katholieke Kerk aan het Bagijnhof te Delft, door M. Gout en M.A. Verschuyl
 • Jan van Goyens ‘Gezicht op Delft vanuit het noorden, 1654, door M. Kersten
 • Het ‘Straatje’ van Vermeer, door M.A. Lindenburg met een naschrift van W.F. Weve
 • Enkele notities over botanici-medici, bloemen en kruidentuinen in het 16de en 17de-eeuwse Delft, door H.L. Houtzager
 • Jan Soutendam (1830-1891), archivaris en secretaris, door H.W. van Leeuwen;
 • Conflict tussen het gerecht van Delft en rector en rechters van de universiteit te Leiden, in het jaar 1759, door J. Soutendam
 • Daniël Kok, een leven in dienst van het vaderland, door M. Belinfante
 • Beiaardkunst in Delft in de tweede helft van de 20ste eeuw, door L.J. Meilink-Hoedemaker
 • Archeologische kroniek van Delft juni 1991-augustus 1992, door E. J. Bult
 • Nieuwe straatnamen 1992, door P.C.J. van der Krogt
 • Publikaties over Delft en Delvenaren 1992, door P.C.J. van der Krogt en H.W. van Leeuwen
Inhoud 1993
 • Kroniek over 1993, door A.J.H. Rozemond
 • Het Delftse Cellebroedersklooster, door S.M.C. Leupen
 • Een Japanse prent van Delfts Armamentarium, door J. Stellingwerff  en H.L. Houtzager Enkele notities over Delftse verzamelaars en hun verzamelingen in de 17de en 18de eeuw, door J.J.M. Baartmans
 • Een ‘Echt Verhaal’ van Gerrit Paape, door J.J.M. Baartmans
 • De Stads Doelen
 • Archeologische kroniek van Delft 1992-93, door E.J. Bult
 • Nieuwe straatnamen 1993, door P.C.J. van der Krogt
 • Publikaties over Delft en Delvenaren 1993, door J.A. Meter Hagg
Inhoud 1994
 • Kroniek over 1994, door A.J.H. Rozemond 
 • Maria van Jesse, door J.C.M. van Winkel 
 • Het als Maria van Jesse vereerde Mariabeeld te Delft, door H.L.M. Defoer 
 • De boerderij van Van der Burch in Hof van Delft in de 16de eeuw, door I. Vellekoop en C.F. Kwakkelstein
 • Enkele wiskundigen uit de kring rond Jan Hugo Cornets de Groot, door H.L. Houtzager
 • Knegtsbussen: Drie eeuwen sparen voor sociale zekerheid, door K. van der Wiel
 • Archeologische kroniek van Delft juni 1993-juni 1994, door E.J. Bult 
 • Publikaties over Delft en Delvenaren 1994, door J.A. Meter 
 • Nieuwe straatnamen 1994, door P.C.J. van der Krogt
Inhoud 1995
 • Kroniek over 1995, door A.J.H. Rozemond
 • De Delftse stadskeur van 1246 vertaald, door K. van Kruining en G. Verhoeven 
 • Delftse bijdragen aan de inwijding van de Leidse universiteit op 8 februari 1575, door H.L Houtzager
 • Het silogebouw van Calvé, door W.F. Weve 
 • Delftse topografie op de veiling
 • Archeologische kroniek van Delft juni 1994-december 1994, door E.J. Bult 
 • Nieuwe straatnamen 1995, door P.C.J. van der Krogt
 • Publikaties over Delft en Delvenaren 1995, door J.A. Meter 
Inhoud 1996

De  gebrandschilderde ramen van de Fundatie van Renswoude: 

 • Geschiedenis van de ramen, door A. Verschuyl
 • Maria van Duyst van Voorhout, een eigenzinnige dame, door T. van der Wees;
 • Beschrijving van de gebrandschilderde Fundatieramen, door J.W.L. Hilkhuijsen
 • Herman Veldhuis (1878-1954), door J.W.L. Hilkhuijsen
 • Gebrandschilderd glas, door J. Zantmann
 • Restauratieverslag, door H. van der Does
Inhoud 1997
 • Kroniek over 1997, door A.J.H. Rozemond
 • Armenzorg in de zeventiende eeuw: De Delftse Kamer van Charitate, door I. van der Vlis
 • Een wild doopfeest: De doop van prins Frederik Hendrik op 12 juni 1584, door T. Coppens
 • De restauratie van het praalgraf van prins Willem van Oranje, door J. Naaborg
 • Schandaal in Delft: List en leugen in De Delftsche Juffer (1758), door P. Altena
 • De naamsaanneming in 1811 in Delft, door C.D. Goudappel
 • De Delftse geschiedenis van het geslacht Maas Geesteranus, 1760-1887, door G.A. Maas Geesteranus
 • Begraven op een bolwerk: De Haagpoort­begraafplaats in het Kalverbos, door H.W. van Leeuwen
 • Professor dr. Rehuel Lobatto (6 juni 1797 – 9 februari 1866), door A.W. Grootendorst 
 • 100 jaar Tesselschade-Arbeid Adelt in Delft, door M. Broekhuijsen-Baak
 • Delfiana;
 • Archeologische kroniek van Delft 1997, door E.J. Bult
 • Nieuwe straatnamen in Delft 1997, door P. van der Krogt 
 • Publikaties over Delft en Delvenaren 1997, door J.A. Meter
Inhoud 1998
 • Kroniek over 1998, door A.J.H. Rozemond
 • Het portret van de familie Van der Dussen, door M. Plomp;
 • Van Lodensteyn, Erasmus, de Liefde en Japan, door H.W. van Leeuwen
 • Jacob van Breda, een veelzijdig natuurvorser, door H.L. Houtzager
 • Anderhalve eeuw Broeders van Dongen in Delft, door P.C.J. van der Krogt
 • De schilder Louis Elsevier en het Elsevierpoortje, door H.W. van Leeuwen
 • Delfiana
 • Archeologische hoogtepunten van 1998, door H. Verhagen
 • Nieuwe straatnamen in Delft 1998, door P.C.J. van der Krogt
 • Publikaties over Delft of door Delftenaren 1998, door J.A. Meter Hagg
Inhoud 1999
 • Kroniek over 1999, door A.J.H. Rozemond
 • Adolf le Comte (1850-1921): Bevlogen docent en kunstenaar, door J.W.L. Hilkhuijsen
 • Tijd voor Delft, door L.J. Meilink-Hoedemaker
 • Lucretia en Cleopatra, door L.H.A.C. Lokin
 • Beelden van beelden, T.O. van Staveren
 • Opvoeding tot uitstekende katholieke mannen: Oprichting en eerste jaren van het Sint Stanislas College, door H. Wijfjes
 • Emma Kirchner: Fotografe en feministe?, door P. Notenboom
 • Delfiana
 • Archeologische en bouwhistorische hoogtepunten van 1999, door H. Verhagen
 • Nieuwe straatnamen in Delft 1999, door P.C.J. van der Krogt
 • Publikaties over Delft of door Delftenaren, door J.A. Meter Hagg
Inhoud 2000
 • Kroniek over 2000' door A.J.H. Rozemond
 • Delft als industriestad: De periode van 1850 tot 1950, door H.V. van Walsum
 • P.J. Kipp, meer dan apotheker, door B.K.P. Griffioen
 • Een muurschildering als lustrumgeschenk 2000, door W.F. Weve
 • Delftse medici in Padua en hun contacten in Italië in de periode van ca. 1590 tot ca. 1650, door H.L. Houtzager
 • Gerrit Harmeyer, schipper op China in de jaren 1763-1784, door Kees van der Wiel
 • Karl Wilhelm Naundorff: het laatste nieuws, door J.H. Petrie
 • Bijna een eeuw Botanische Tuin TU Delft, door J.M. Voskuil
 • Henk Etienne (1895-1968): Een veelzijdig Delfts beeldhouwer, door Frits Benschop
 • Wilhelmina, Bartsch of Delft? Geschiedenis van Delft in Minnesota, Peter van der Krogt
 • De Meidagen van 1940, door Nanna Bosma
 • De Le Comteprijs 1999, door W.F. Weve
 • Delfiana, door Max van Noort
 • Nieuwe straatnamen in Delft 2000, door Peter van der Krogt
 • Publicaties van de Historische Vereniging Delfia Batavorum 1970-1999, door H.W. van Leeuwen
 • Publikaties over Delft of door Delftenaren 2000, door J.A. Meter Hagg

ZoekenAgenda

woensdag 24 april 2024
Hyacintenwandeling Ockenburgh, woensdag 24 april
donderdag 25 april 2024
Algemene Ledenvergadering Delfia Batavorum
dinsdag 07 mei 2024
Lezing over trekvaarten en hun rol in de klimaatadaptatie (Nieuwe datum!)
woensdag 08 mei 2024
Lezing 'De geschiedenis van de ziekenverpleging'
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.