Delfia Batavorum logo

Lustrum 2015

Aan alle leden van Delfia Batavorum,
Graag nodigen wij u uit om met ons de 80ste verjaardag te vieren van onze historische vereniging!
Op deze website treft u alle activiteiten aan die in het kader van dit 16de lustrum zijn georganiseerd, speciaal voor u en iedereen met een warm hart voor de geschiedenis van Delft. Wij vieren ons 80-jarige bestaan omdat wij er trots op zijn dat een zo oude vereniging nog alle recht van bestaan heeft. Wij ervaren dat de belangstelling voor geschiedenis en voor de verhalen en beelden van de Delftse geschiedenis springlevend zijn. Daarom dit jaar een rijk en feestelijk aanbod met tal van boeiende lezingen en excursies, bijzondere stadswandelingen en een rondvaart, als ook de presentatie van het nieuwe grote boek over de geschiedenis van Delft. We besluiten het lustrumjaar met een toneelvoorstelling in theater De Veste die vertelt over de vier vrouwen van Willem van Oranje, een onderwerp dat perfect aansluit bij het thema van dit lustrum: Delft schrijft geschiedenis!

Wij hebben met dit programma voor een open benadering gekozen om ook geïnteresseerde niet-leden de gelegenheid te geven mee te doen en onze vereniging te leren kennen. Nodig waar mogelijk dan ook vrienden en bekenden uit om aan de activiteiten mee te doen! Enkele evenementen zijn exclusief voor leden – dit staat dan duidelijk bij de activiteit vermeld.

Een aantal activiteiten is samen met andere Delftse instellingen als het Museum Prinsenhof Delft en De VAK georganiseerd. Voor alle basisscholen is door De VAK samen met ons een lespakket samengesteld over de kunst van Johannes Vermeer en Jan Schoonhoven en worden workshops gegeven waarin de leerlingen zelf creatief bezig zijn. De resultaten kunt u allen komen bekijken in een kleurrijke tentoonstelling. Tezamen met het komende prachtige geschiedenisboek vormt dit aanbod voor de schoolkinderen ons lustrumgeschenk aan de stad Delft.

Natuurlijk is het ook belangrijk om dit 16de lustrum als leden samen te vieren en dat doen we met een speciale, feestelijke theatervoorstelling op 15 november 2015. Niet toevallig dezelfde dag waarop het nieuwe boek De geschiedenis van Delft verschijnt. Reserveer de datum meteen in uw agenda!
Wij wensen u allen een boeiend en plezierig verenigingsjaar toe.

Namens het bestuur en de lustrumcommissie,
Irene Jacobs, voorzitter van de lustrumcommissie
Joris van Bergen, voorzitter van Delfia Batavorum

De lustrumcommissie bestaat uit: Margriet van Bebber, Wilma van Giersbergen, Janny van der Jagt, Peter van Tijn, Marinus Hom, Willy Claassen, Joris van Bergen en Irene Jacobs.

Alle activiteiten gaan onder alle weersomstandigheden door. Voor alle activiteiten geldt VOL=VOL. Wees dus tijdig met uw aanmelding en betaling.

Zie hier het volledige activiteitenoverzicht.

 

ZoekenAgenda

dinsdag 02 juli 2024
Het Plakkaat van Verlatinge - De eerste Onafhankelijkheidsverklaring ter wereld
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.