Delfia Batavorum logo

Lezing Slavernijverleden Delft

Op 9 november hebben bijna 100 leden en belangstellenden de lezing over het slavernijverleden van Delft in de Vierhovenkerk bijgewoond. Ingeleid door de voorzitter van Delfia Batavorum Harry ter Braak namen de onderzoekers Ingrid van der Vlis en Gerrit Verhoeven de aanwezigen gedurende bijna 2 uur mee in de inhoud van het onderzoeksrapport dat zij met anderen in opdracht van de Gemeente Delft hebben opgesteld.

Ingrid behandelde de trans-Atlantische slavernij, waarin de West-Indische Compagnie (WIC) een hoofdrol speelde. Gerrit deed vervolgens hetzelfde voor de slavernij ten oosten van Kaap de Goede Hoop, waar de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) oppermachtig was. In beide betogen legden zij het verband met Delft dat zowel in de WIC als de VOC een belangrijke rol speelde. Zij toonden aan dat Delftenaren in brede kring op de hoogte waren van wat zich ver van Nederland afspeelde. Zij gaven uitgebreid inzicht in Delftse mensen en families die direct of indirect betrokken waren bij de slavernij. Daarnaast kwam een aantal tot slaaf gemaakten in Delft ter sprake.

De lezing werd goed ontvangen. Er was waardering voor het grondige en feitelijke onderzoek, voor het Delftse aspect en voor het feit dat het ook over mensen ging. Vrijwel iedereen heeft iets bijgeleerd al was het alleen maar het besef dat Delft helaas echt een slavernijverleden heeft.