Delfia Batavorum logo

Delfia Batavorum heeft de Anbi-status

De Historische Vereniging Delfia Batavorum heeft met ingang van 1 januari 2008 de status culturele ANBI.
ANBI betekent ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Een schenking aan Delfia Batavorum, als Algemeen Nut Beogende Instelling, is volledig is vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Ook is er geen erfbelasting verschuldigd over ontvangen erfenissen, maar dan moet dit wel opgenomen zijn in het testament.
Die ANBI-erkenning is ook voor u, als lid van Delfia Batavorum, belangrijk. U kunt een donatie die u naast de contributie doet aftrekken als gift voor de inkomstenbelasting.

De bestuurders van Delfia Batavorum zijn onbezoldigd en ontvangen geen vacatiegelden. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


Met ingang van 1 januari 2014 moeten voor ANBI diverse gegevens openbaar gemaakt worden, deze vindt u hier:

Zoeken


Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.