Delfia Batavorum logo

Le Comteprijs

Ieder jaar reikt Delfia Batavorum de Le Comteprijs uit voor de beste verfraaiing van het Delftse stadsbeeld. Het kan een restauratie of een verbouwing van een monument zijn, maar ook het plaatsen van een beeld of een stoephek, het aanbrengen van een muurschildering, een winkelpui, gevelsteen of gevelreclame. Bij voorkeur refereert de verfraaiing op een of andere manier aan de Delftse historie, maar dat mag zeker ook de recente historie zijn. Iets nieuws in de naoorloogse buitenwijken kan dus ook in aanmerking komen.
De inzendingen worden beoordeeld door de Le Comte Commissie, bestaande uit drs. Wil Aalbers (voorzitter), ir. Gertjan van der Harst (secretaris), ir. Wim Weve en Bert Ettekoven. Zij staan open voor elk voorstel, zolang de verfraaiïng maar een positieve bijdrage levert aan het stadsbeeld en is afgerond in het jaar waarvoor de Le Comteprijs wordt uitgereikt.

Prijsuitreiking

De Le Comteprijs bestaat uit een speciaal daarvoor ontworpen Delftsblauw bord (vanaf 2016 ontwerp Olav Slingerland, daarvoor ontwerp Frank Vroom). De prijs wordt uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in mei, tegelijk met de presentatie van het Delfia Batavorum jaarboek.
Bij die gelegenheid  wordt ook de 'Delft op Zondag Publieksprijs' bekendgemaakt. Deze wordt toegekend aan de verfraaiing die in de ogen van de lezers van de Delft op Zondag het meest geslaagd is.

Inzenden

Projecten waarvan u  denkt dat ze in aanmerking komen voor de Le Comteprijs moeten worden ingediend voor maandag 18 december. Vermeld bij de aanmelding uw naam en adres en geef duidelijk aan welke ingreep u wilt voordragen en wie de opdrachtgever ervoor is. Extra informatie in de vorm van foto's of tekeningen, zo nodig van voor en na de ingreep, zijn altijd nuttig en welkom. U kunt verfraaiingen van anderen aanmelden, maar ook die waarbij u zelf betrokken bent. Schroom dus niet! Stuur uw aanmeldingen naar GertJan van der Harst, Haydnlaan 134a, 2625 TT Delft, , e-mail: gvdharst@delft.nl

Evaluatie Le Comteprijs

In 2011 heeft de Le Comte Commissie een evaluatie gemaakt van elf jaar Le Comteprijs. Welke verfraaiingen werden er in die tijd genomineerd, wie waren de prijswinnaars en om wat voor soort verfraaiingen ging het? Lees hier de evaluatie.

ZoekenLid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.