Delfia Batavorum logo

Herstel stoepen Koornmarkt eind op weg

Op de hierbij geplaatste foto’s is te zien hoe het herstel van de stoepen aan de Koornmarkt westzijde, ter hoogte van de huisnummers 55 tot en met 65, half december was gevorderd. De zwart wit foto dateert van 1974 en komt uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

 
Hartje zomer zagen verbaasde buren opeens bij de in totaal vier panden de monumentale stoepen verdwijnen. Ze werden gesloopt en afgevoerd. In deze rijksmonumenten, waar de stoepen onlosmakelijk bij horen, werd een nieuw hotel gerealiseerd, Royal Bridges. Het is de opvolger van hotel De Ark, dat lang geleden op Koornmarkt 65 begon en in de loop der jaren een reeks buurpanden aan het hotel toevoegde. Het nieuwe hotel heeft ook het fraaie pand 55/57 erbij getrokken, een voormalig notariskantoor. Hier is inmiddels een nieuwe, indrukwekkende entree gevestigd.

Voor de sloop c.q. het vernieuwen van de stoepen bleek geen vergunning te zijn aangevraagd. Verontruste omwonenden waarschuwden de gemeente Delft, die de werkzaamheden liet stilleggen. Maar dat kon niet voorkomen dat soms antieke en unieke hardstenen tegels, stoeppalen, randen e.d. verdwenen. De eigenaar had zich niet gerealiseerd dat ook het herstel van stoepen vergunningplichtig is, liet zich adviseren door de gemeente en schakelde een architect in.

De Commissie Behoud Stadsschoon trok zich deze sloop in het bijzonder aan, omdat zij als vaste commissie van de historische vereniging Delfia Batavorum, speciaal de opdracht heeft het stadsschoon te bewaken. Bovendien is het Delfia Batavorum dat jaarlijks in Delft de Le Comteprijs toekent voor bijzondere stadsverfraaiingen, ook voor stoeprestauraties.

Het restauratieplan van de architect is een aantal keren in de Commissie Welstand en Monumenten, die de gemeente bij verbouwingen adviseert, besproken. Daarbij is in het bijzonder gelet op diverse details, die er mede aan bijdragen dat deze stoepen weer de kwaliteit en uitstraling krijgen die ze behoren te hebben.

Inmiddels ziet het geheel er in grote lijn weer uit zoals zou moeten zijn. Dat laten we hierbij zien, nadat we eerder foto’s toonden, die de ravage in beeld brachten. Uit de tekeningen van de architect en ook uit oude foto’s valt af te leiden, dat er tussen stoeppalen bij nr. 55/57 nog geornamenteerde ijzeren hekwerken zullen komen. Daaraan wordt wellicht nog gewerkt. Ook bij het pand nr. 65 moet de basis van het bordes kennelijk nog een finishing touch krijgen.

 

Januari 2015

Zoeken


Eerdere activiteiten CBS


Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.