Delfia Batavorum logo

Reactie op voorontwerp Bestemmingsplan Binnenstad 2012

De Commissie Behoud Stadsschoon (CBS) heeft veel tijd besteed aan een reactie op het eind december gepubliceerde voorontwerp Bestemmingsplan Binnenstad 2012. De opmerkingen en de kritiek nemen vele pagina’s in beslag. Als bijlage bij deze reactie is de ‘Notitie Ruimtelijke Criteria Terrasboten’ aan burgemeester en wethouders meegestuurd. Op 11 januari 2012 sloot de reactietermijn.
Een kleine greep uit de onderwerpen die aan bod komen:

De CBS is zeer verontrust over

  1. het grote gebrek aan bescherming van de cultuurhistorische waarden binnen de beschermde stadsgezichten,
  2. de te grote ruimte die aan ‘nieuwe ontwikkelingen’ is gegeven,
  3. de daarmee samenhangende bedreiging van de essentiële woonfunctie in het plangebied,
  4. de onderwaardering van de stedenbouwkundige structuur, inclusief de binnenterreinen,
  5. en van kwaliteit van de openbare ruimtes.

Letterlijk geschokt is de CBS over de mate waarin afwijkingen van eerst duidelijk lijkende planregels mogelijk zijn en het totale gebrek aan inzicht in de criteria waarmee deze afwijkingen begrensd worden.
Ook heeft de commissie kritiek op de nonchalance waarmee de ontwikkeling van zogenaamde kansenlocaties in het vage wordt gelaten en op de inconsistentie waarmee deze in het kaartbeeld zijn opgenomen.
Zij is verbaasd over de veelal gebrekkige onderbouwing van de aan het plan ten grondslag liggende beleidsterreinen en onaangenaam verrast door het grote aantal fouten, slordigheden, tegenstrijdigheden en omissies in kaartbeeld, regels en toelichting.
De commissie is bang dat hierdoor voor de burgers en andere “gebruikers” de begrijpelijkheid van het plan ver te zoeken is, en is bereid om daadwerkelijk bij te dragen aan het verbeteren van het plan.

► Lees hier de volledige reactie op het voorontwerp.
► Lees hier de bijlage Notitie Terrasboten.

 

Els Kemper
Secretaris Commissie Behoud Stadsschoon
15 januari 2012

Zoeken


Eerdere activiteiten CBS


Agenda

dinsdag 02 juli 2024
Het Plakkaat van Verlatinge - De eerste Onafhankelijkheidsverklaring ter wereld
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.