Delfia Batavorum logo

Van Kromme Lijn tot Spoortunnel

Datum: donderdag 15 januari 2015, aanvang 20:00 uur
Sprekers:

  • Wim Weve, bouwhistoricus,
  • Peter Gossink, projectdirecteur bij de eerste fase van de tunnelbouw
  • Marcel Blom (Benthem Crouwel Architecten), ontwerper van het ondergrondse station.

Plaats: De VAK, centrum voor de kunsten. Westvest 9, 2611 AX Delft
Toegang: leden Delfia Batavorum gratis, niet-leden € 5

Drie sprekers nemen u mee naar 1847, 2008 en 2015.

Bouwhistoricus Wim Weve vertelt over de eerste periode van het spoor in Delft. In 1847 werd de spoorlijn Den Haag – Rotterdam in gebruik genomen. Dat jaar moest de trein korte tijd een lus maken om een laantje heen, waarvan de onteigeningsprocedure nog liep. Een van de eigenaren van dat laantje was de heer Van Wickevoort Crommelin. De omleiding werd ‘De Kromme Lijn’ genoemd, een naam met een dubbele betekenis. Toen de verkeersdrukte op de kruisingen toenam werd in 1955 het spoorviaduct aangelegd.

In 2008 startte de aannemerscombinatie CrommeLijn de aanleg van de spoortunnel. Peter Gossink was projectdirecteur van 2008 t/m 2012. Zijn lezing gaat over hoe de aannemers zijn omgegaan met het cultureel erfgoed in het Spoorzonegebied, zoals molen, toren, stadsmuur en poorten.

In 2015 worden de eerste tunnel en het station in gebruik genomen. Ontwerper Marcel Blom laat zien hoe het ondergrondse station deel uitmaakt van het knooppunt van openbaar vervoer waar trein, tram en bus samenkomen.