Delfia Batavorum logo

De Harnaschpolder: wonen aan en op het water

Datum: donderdag 19 februari, aanvang 20:00 uur
Sprekers:

  • Jean Paul Bakx, archeoloog;
  • Rutger de Graaf, directeur DeltaSync;
  • Marga Vintges, bewoonster van een waterwoning in de Harnaschpolder.

Presentatie: Nico Jouwe
Locatie: IHE, Westvest 7,  Delft
Toegang: leden Delfia Batavorum gratis, niet-leden € 5. Aanmelden is niet nodig.

Delft ontwikkelt zich als stad van de kennis over het leven met water en watersystemen. Nu is dat gericht op de toekomst: we noemen dat ‘klimaatadaptatie’. Maar de geschiedenis laat zien dat aanpassing aan water, een onlosmakelijk onderdeel van het landschap in Delft en omgeving, er altijd al was.
Archeoloog Jean Paul Bakx neemt ons mee naar de Harnaschpolder, waar bij archeologisch onderzoek nederzettingen uit de Romeinse tijd zijn aangetoond. De lokale bewoners behoorden tot het stamgebied van de Cananefaten en woonden op de vruchtbare oeverwallen van het krekensysteem van de Gantel. Om de gronden rondom hun nederzettingsterreinen te ontwateren, legden ze begin tweede eeuw een grootschalig verkavelingssysteem aan.
In onze tijd kan waterwonen rekenen op een sterk stijgende belangstelling in Nederland. Rutger de Graaf, directeur van DeltaSync, verte lt hoe innovatieve technieken gericht op duurzaamheid, ecologie en milieu samenkomen met eigentijdse architectuur. In 2009 stelde de Gemeente Delft in de Harnaschpolder waterkavels beschikbaar voor de realisatie van zes waterwoningen, waar de bewoners elk hun eigen droomhuis konden vorm geven. Samenwerking tussen de betrokken partijen en de enorme inzet en toewijding van de toekomstige bewoners waren daarbij cruciaal. Over de praktijk van waterwonen vertelt Marga Vintges, innovatie gedreven en wellicht daarom bewoonster van een waterwoning.


Waterwoning in de Harnaschpolder