Delfia Batavorum logo

Excursie naar Dordrecht

Op zaterdag 19 maart 2016 gaan wij met een bus naar Dordrecht en bezoeken wij het Patriciërshuis, gebruiken de lunch en gaan dan naar het museum Hof van Nederland.

Patriciërshuis
In het Patriciërshuis krijgen wij een toelichting van Mevr Dr.Wilma van Giersbergen (bestuurslid Delfia Batavorum) en samensteller van de expositie: De broers Job Augustus Bakker en Aren Bakker: 1815-1830.
Job Augustus en Aren Bakker waren evenals hun vader leerling van het Rotterdamse Tekengenootschap ‘Hierdoor tot Hooger’. Ook waren zij allemaal, net als hun grootvader Hauck, leraar bij datzelfde Genootschap. Het was een avondopleiding waar jongens na hun dagelijks werk leerden tekenen voor de uitoefening van een ambachtelijk beroep.
De collectie Bakker omvat heel veel studiemateriaal dat alle facetten van het tekenonderwijs eind achttiende eeuw, begin negentiende eeuw laat zien.
NB: Slecht toegankelijk voor personen die slecht ter been zijn.

Lunch in Grand Café Dordts Genoegen.

Museum Hof van Nederland
Het pas geopende museum Hof van Nederland biedt bezoekers een moderne multimediale presentatie die u meeneemt van de middeleeuwen tot nu. Aan de hand van zes thema’s wordt de geschiedenis verteld van Dordrecht in de Middeleeuwen, de beruchte Sint Elisabethsvloed in 1421 waarbij de Biesbosch werd gevormd, de gilden en het stadsbestuur in de zestiende en zeventiende eeuw, de Eerste Vrije Statenvergadering, de Synode van Dordrecht, die de aanzet gaf tot de Statenbijbel en de industrialisering in de negentiende en twintigste eeuw.
De gids leidt ons langs enkele thema's.

 

Aanmelding:

  • Maximum aantal deelnemers 30, dus wees er snel bij met uw aanmelding.
  • Bijdrage per persoon: met geldige Museumkaart € 37,50, zonder Museumkaart € 55,00.
  • Uw bijdrage svp gireren naar Bankrekeningnumer NL84 INGB 0006 77 34 73 tnv Delfia Batavorum Excursies, onder vermelding van: Dordrecht.
  • Aanmelding voor deze excursie door middel van het aanmeldingsformulier.