Delfia Batavorum logo

Algemene ledenvergadering op donderdag 23 mei 2019

Vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 23 mei 2019
De ledenvergadering wordt gehouden in het Vermeercentrum aan de Voldersgracht.

Beknopt verslag van de ALV op 23 mei 2019:

De algemene ledenvergadering werd dit jaar onder grote belangstelling in het Vermeercentrum aan de Voldersgracht gehouden. De belangrijkste onderwerpen waren de toekenning van de Le Comte-prijzen 2018, de presentatie van het Jaarboek 2018, het afscheid van bestuurslid Janny van der Jagt en een korte presentatie van wethouder Martina Huijmans. Daarnaast de gebruikelijke verenigingstechnische agendapunten, zoals het jaarverslag en de jaarrekening/begroting en de bestuurssamenstelling. 

Le Comteprijzen 2018
De secretaris van het bestuur, Willy Claassen, sprak de laudatio over de genomineerden uit. De Le Comteprijs 2018 werd vervolgens toegekend aan het project ‘teksten op bruggen en banken in de Harnaschpolder’. Wethouder Martina Huijsmans nam namens de gemeente – de opdrachtgever van het project – de oorkonde in ontvangst en Margriet van Bebber ontving de schaal en oorkonde als bedenker en uitvoerder. Ook de ‘De Delft op Zondag Publieksprijs’ werd door hen gewonnen.

 

Het jaarboek 2018
Dit jaar verscheen de 28e en geheel herziene editie van het Jaarboek. De voorzitter van de redactiecommissie, Ingrid van der Vlis, lichtte de wijzigingen toe: meer ruimte voor wetenschappelijk verantwoorde artikelen over recent onderzoek naar de geschiedenis van Delft, meer illustraties, een andere opmaak en een ander formaat. Het Jaarboek moet daardoor ook voor geïnteresseerden buiten de kring van de leden van Delfia Batavorum interessant zijn. 

Afscheid Janny van der Jagt
De ALV nam afscheid van bestuurslid Janny van der Jagt. Zij beëindigt hiermee haar taak als bestuurslid van Delfia Batavorum en haar lidmaatschap van de Commissie Behoud Stadsschoon neergelegd. Daarmee komt een eind aan een bestuurlijke loopbaan van een periode van ruim 50 jaar. Voorzitter Theo Thomassen gaf een korte terugblik op het grote aantal bestuurlijke functies van Janny in en voor Delft: Vanaf 1967 was zij lid van het bestuur van de culturele Delftse vereniging Kunst aan het Volk, van 1973 t/m 1978 mede-oprichter, vice-voorzitter en voorzitter van de adviescommissie de Culturele Gemeenschap, waarvoor zij in 1978 de Stadsprijs voor de Cultuur van de gemeente Delft ontving, van 1978 t/m 1993 gemeenteraadslid, waarvan twaalf jaar fractievoorzitter, van 1998 t/m 2013 lid en vice-voorzitter van het bestuur van de bewonersvereniging Grachtengebied Zuid. In 2006 werd Janny benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau als dank voor haar vele verdiensten voor de gemeente Delft. Zij heeft zich in al deze jaren ingezet voor de mooie stad Delft, voor een aantrekkelijk cultureel klimaat en voor het behoud van de historische binnenstad.Namens de vereniging kende voorzitter Theo Thomassen aan Janny van der Jagt de J.W. Blokpenning toe vanwege haar grote inzet en verdienste voor het behoud van het cultureel erfgoed in Delft.   

 

Bestuurssamenstelling
Voorzitter Theo Thomassen werd onder acclamatie voor een nieuwe termijn van drie jaar herbenoemd.  

Begroting en financieel verslag
De kascommissie constateerde dat penningmeester Marinus Hom de financiële administratie nauwgezet en inzichtelijk uitvoert. Onder acclamatie stemde de ledenvergadering in met het financiële verslag 2018 en met de begroting 2019. 

Commissie Behoud Stadsschoon
Peter Jonquière deed verslag van de belangrijkste activiteiten van de Commissie. Veel aandacht van de Commissie ging uit naar de gemeentelijke plannen voor het Prinsenhofcomplex. Daarnaast hield de Commissie zich bezig met plannen voor de herontwikkeling van de Gasthuisplaats, de nieuwbouw op de plek van het voormalige V&D-pand en het Arsenaal.  


Foto's: Rene van der Krogt.
Meer foto's van deze avond kunt u bekijken op: https://www.krogtweb.nl/fotos/DelfiaBatavorum/2019_05/index.html

Zoeken


Agenda

zaterdag 02 maart 2024
Excursie naar het Nationaal Monument Oranjehotel
woensdag 13 maart 2024
VOLGEBOEKT: Excursie naar Deltares, 13 maart
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.