Delfia Batavorum logo

Lezingen in 2011

 • 6 december 2011: Tiende Anders Rozemondlezing:
  Bouwkunde na de brand - project en ontwerp: made in Delft
  door Alexandra den Heijer
 • 25 oktober 2011:
  Yin & Jan - China en Nederland door scheepvaart verbonden
  door Irene Jacobs
 • 13 september 2011:
  De Indische Instelling en het ontstaan van de collectie van Nusantara
  door J. van Leur
 • 7 april 2011:
  De vrederechter in de Franse tijd
  door Emese von Bóné
 • 3 februari 2011:
  Sporen uit het verleden
  door M.E.M. Remery-Voskuil
   

Tiende Anders Rozemondlezing:

Bouwkunde na de brand - project en ontwerp: made in Delft

Datum: dinsdag 6 december 2011
Spreker: dr.ir. Alexandra den Heijer
Aanvang: 20.00 uur, toegang gratis
Plaats: DOK/Leescafé


Op 13 mei 2008 ging het gebouw van de Delftse faculteit Bouwkunde in vlammen op. Ruim 3000 studenten en ongeveer 1000 medewerkers verloren hun werkplek en archieven. In sneltreinvaart vond de faculteit ‘nieuwe’ huisvesting in een oud monumentaal universiteitsgebouw, het voormalige hoofdgebouw van de TU Delft. Wetenschap en praktijk werkten samen voor programma, ontwerp en uitvoering van dit project BK city. Binnen een half jaar had de hele faculteit een nieuwe werkplek, binnen een jaar na de brand waren ook de gloednieuwe serres klaar. Voor zowel het renovatieproces als het kleurrijke resultaat heeft de TU Delft inmiddels diverse nominaties en prijzen ontvangen (voor interieurontwerp, opdrachtgeverschap en behoud van cultureel erfgoed). Ook wil de faculteit Bouwkunde niet meer weg uit BK city.

Als voormalig lid van het projectteam en universitair docent aan de Faculteit Bouwkunde vertelt Alexandra den Heijer het verhaal van Bouwkunde na de brand. Zij promoveerde in maart 2011 op het onderwerp Managing the university campus aan de TU Delft. Meer info: www.managingtheuniversitycampus.nl


Yin & Jan - China en Nederland door scheepvaart verbonden

Datum: dinsdag 25 oktober 2011
Spreker: drs. Irene Jacobs
Aanvang: 20.00 uur; toegang gratis
Plaats: DOK Centrum/Leescafé

Yin & Jan – China en Nederland door scheepvaart verbondenis de titel van de nieuwe grote tentoonstelling in het Maritiem Museum Rotterdam, en meteen de titel van de lezing van deze avond. Dat wij Nederlanders thee drinken, porselein en Delfts blauw in huis hebben staan, een klein woordje Chinees spreken en regelmatig bij ‘de Chinees’ een hapje eten hebben we allemaal te danken aan de scheepvaart tussen Nederland en China. Omgekeerd hebben de Chinezen ook veel aan de Hollanders te danken: cartografische kennis en de aanleg van havens dankzij Nederlandse waterstaatkundige ingenieurs bijvoorbeeld. In deze lezing zal speciaal worden gekeken naar de Delftse aspecten van de 400-jarige culturele, innovatieve en wetenschappelijke uitwisseling tussen Yin & Jan – China en Nederland.

Drs. Irene B. Jacobs is maritiem historicus en als conservator in het Maritiem Museum Rotterdam verantwoordelijk voor genoemde tentoonstelling. Recentelijk trad zij toe tot het bestuur van Delfia Batavorum.


De Indische Instelling en het ontstaan van de collectie van Nusantara

Door: drs. J. van Leur
Datum: 13 september 2011
Locatie: Van der Mandelezaal
Aanvang: 20.15 uur, toegang gratis

Zoals gebruikelijk wordt de eerste lezing in september georganiseerd samen met de Vrienden van het Prinsenhof en dit keer ook met de Vereniging Verre Culturen Delft (v/h de Etnografische Vereniging). In zijn lezing belicht de heer Van Leur de collectie vanuit een historisch perspectief. Hoe is deze collectie tot stand gekomen? Wie hebben daaraan bijgedragen, wat is de ontstaansgeschiedenis van het museum? Bij het antwoord op deze vragen kan niet buiten beschouwing blijven wat de rol van de VOC hierbij is geweest, en die van de Indische Instelling.

De heer Van Leur heeft al eerder over de geschiedenis van de Indische Instelling gepublicerd in het magazine Delf en heeft met een artikel bijgedragen aan de bundel ‘Treasure Hunting; collectors and collections of Indonesian artefacts’, uit 2002 van R. Schefold en H.F. Vermeulen.


De vrederechter in de Franse tijd

Door: dr. Emese von Bóné
Datum: donderdag 7 april 2011
Locatie: DOK Centrum/Leescafé
Aanvang: 20.00 uur; toegang gratis

In 1811 werd de vrederechter, de voorloper van de kantonrechter, in Nederland ingevoerd. Ons land ging toen deel uitmaken van het Franse keizerrijk en de gehele Franse rechterlijke organisatie en codificatie werd hier van kracht. De vrederechter was een laagdrempelig rechter die goedkoop en snel recht sprak. Een juridische achtergrond had de rechter niet. Het was meestal een notabele die recht sprak op grond van redelijkheid en billijkheid. Zijn belangrijkste taak was de zgn. conciliatie: Voordat een zaak voor de rechtbank kwam moest de rechtzoekende een schikking/bemiddeling bij de vrederechter proberen. Daarnaast was de vrederechter voorzitter van de familieraad, een ad-hoc ingesteld college, bestaande uit familieleden die belast waren met benoemingen van voogden voor minderjarige kinderen. In Delft waren er in de Franse tijd twee kantons waar een vredegerecht was gevestigd. Nog steeds kent Delft een kantonrechtbank.

Emese von Bóné is als rechtshistorica verbonden aan de Juridische Faculteit van de Eras-mus Universiteit Rotterdam. Zij promoveerde op ‘De familieraad in Nederland 1811-1838.’ Na haar promotie deed ze onderzoek naar het functioneren van de vrederechter in het departement Mondingen van de Maas, waarin ook het vredegerecht Delft ligt. Momenteel onderzoekt ze de vrederechter in de ons omringende landen.

Download hier de Flyer.


Sporen uit het verleden

Door: drs. M.E.M. Remery-Voskuil
Datum: donderdag 3 februari 2011
Locatie: DOK Centrum/Leescafé
Aanvang: 20.00 uur; toegang gratis

schoolfotoIn 2011 zijn de scholen in de binnenstad op de vingers van een hand te tellen. Vroeger waren er tientallen onderwijsinstellingen waar duizenden kinderen dagelijks leerden lezen, schrijven en rekenen. Aan de hand van foto’s en afbeeldingen neemt Marry Remery u mee op een virtuele tocht langs oude schoolgebouwen. Ze vertelt over het rijke verleden van enkele Delftse scholen. U zult ontdekken dat er in verscholen hoekjes nog allerlei sporen zijn van de lokale onderwijsgeschiedenis. Wist u bijvoorbeeld dat de thuiszorgwinkel aan de Nieuwe Langendijk 61 in 1850 is gebouwd als een school voor weeskinderen, en dat de hoofdonderwijzer Wassen met zijn kwekelingen daar dagelijks les gaf aan ruim zeshonderd kinderen? Bent u op de Koornmarkt 48 wel eens de groene deur doorgegaan en heeft u gezien dat er nog een compleet schoolgebouw staat uit 1913, bij oudere Delftenaren bekend als de Jozefschool van meester Visser of Lindermans? Zo zijn er talloze kleurrijke verhalen te vertellen. Marry Remery heeft ze verzameld en vastgelegd in een achtdelige serie boeken over katholieke scholen in Delft.

Geboren Delftse Marry Remery-Voskuil begon in 1965 als onderwijzeres aan de H. Hartschool in de Westerstraat. Later studeerde ze onderwijskunde aan de Rijksuniverstiteit Leiden. Ze werkte van 1980 tot 1997 als bestuursconsulente bij een groot schoolbestuur in Den Haag en van 1997 tot 2005 als rijksinspecteur van het onderwijs.