Delfia Batavorum logo

Eerdere algemene ledenvergaderingen

Vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering op 12 mei 2016
Beknopt verslag van de ledenvergadering op 12 mei 2016

Vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering op 19 mei 2015

Beknopt verslag van de ledenvergadering op 19 mei 2015

Tijdens de algemene ledenvergadering is met alle voorstellen van het bestuur ingestemd.

De Le Comteprijs 2014 ging dit jaar naar de Vereniging van Eigenaren Gebouw de Indische Instelling voor de reconstructie van de bekroning van het pand Oude Delft 69 (lees hier de laudatio). Alle genomineerden hebben een oorkonde en bos bloemen ontvangen.
De Le Comte Publieksprijs 2014 (uitgereikt door Delft op Zondag) ging naar de familie Kips voor de verbouwing van Donker Curtiusstraat 7.

Het eerste exemplaar van het Jaarboek 2015 werd door Wilma van Giersbergen (voorzitter redactiecommissie) uitgereikt aan Irene Leupen vanwege haar vele activiteiten op cultuurhistorisch gebied.
Peter Jonquiere (voorzitter Commissie behoud stadsschoon) deed verslag van het onderzoek naar de schuilkelder aan de Westvest, die op de nominatie staat om door de gemeente gesloopt te worden.
Irene Jacobs (voorzitter Lustrumcommissie) gaf een overzicht heeft van de lustrumactiviteiten in dit lopende jaar en tenslotte werd Jenny Omvlee, de webmaster, met een bos bloemen en applaus bedankt voor het vele werk bij de invoering van de nieuwe website.
(Foto's René van der Krogt, meer foto's op zijn site)


Vergaderstukken ALV 20 mei 2014 (pdf):


Vergaderstukken ALV 16 mei 2013 (pdf):


Vergaderstukken ALV 15 mei 2012:

NB: Abusievelijk is in de Nieuwsbrief van april 2012, die per post is verspreid, in de agenda voor de algemene ledenvergadering niet opgenomen dat vier bestuursleden aftredend zijn (agendapunt 10).
Periodiek aftredend en herbenoembaar zijn Elke Olsder, Joris van Bergen, Wilma van Giersbergen en Dami van Doorninck. Zij stellen zich voor een derde termijn beschikbaar.

  • Financiële stukken (pdf):
  1. Toelichting financieel verslag 2011
  2. Financieel verslag 2011, waarin ook de begroting 2012
  3. Balans ultimo 2011

Vergaderstukken ALV 2011:

 

ZoekenAgenda

dinsdag 20 februari 2018
Lezing Een nieuwe toekomst voor Museum Prinsenhof
dinsdag 27 februari 2018
Excursie Gereedschapsmuseum Mensert en bierproeverij
dinsdag 20 maart 2018
Lezing De Delftse Bijbel van 1477
donderdag 19 april 2018
Delft en de Tweede Wereldoorlog: J.L. van Soest en begraafplaats Jaffa
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.