Delfia Batavorum logo

Fondsen

Delfia Batavorum kent een aantal fondsen. Hieruit worden donaties gedaan ten behoeve van projecten die aansluiten bij de doelstelling van de vereniging.

Delfia Batavorumfonds

Uit dit fonds kan de vereniging kleine subsidies verstrekken ter stimulering van activiteiten en publicaties die aansluiten bij de doelstelling van Delfia Batavorum. Het  fonds wordt gevoed door jaarlijkse vrijwillige bijdragen van leden en de verkoop van boeken, legaten, e.d.

Blokfonds

Dit fonds is gevormd uit een legaat van J.W. Blok, een van de leden van het eerste uur. Uit dit fonds wordt de zogenoemde Blokpenning bekostigd, een penning die wordt toegekend aan organisaties of personen die zich op een zeer bijzondere wijze onderscheiden hebben met betrekking tot de doelstelling van de vereniging. 

Lustrumfonds

De vereniging vindt het belangrijk haar lustra te vieren, samen met haar leden en de Delftse gemeenschap. Hiervoor is een Lustrumfonds in het leven geroepen. 
Een donatie in de kosten van de activiteiten van ons lustrum is van harte welkom. Dat kan via rekeningnummer NL84 INGB 006773473 ten name van Historische Vereniging Delfia Batavorum.

In 2010 organiseerde Delfia Batavorum samen met Erfgoed Delft de tentoonstelling Delftse Smaakmakers in Museum Lambert van Meerten. De expositie is tot stand gekomen met dank aan de inzet van diverse vrijwilligers van Delfia Batavorum. Zie ook: Dossier Delftse Smaakmakers   
In datzelfde jaar werd ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de vereniging ook het symposium 'De identiteit van Delft'  georganiseerd. De weerslag hiervan is terug te vinden in het Jaarboek 2010.

Zoeken


Agenda

woensdag 27 maart 2019
Lezing Stad- en dorpsbeschrijver Lieve van Ollefen en zijn beschrijvingen van Delft en Delfland
donderdag 28 maart 2019
Lezing Hugo Grotius - De gouden gedachte
donderdag 04 april 2019
Lezing Hugo Grotius - De gouden gedachte
dinsdag 23 april 2019
Lezing Gezondheidszorg in Delft - Antoni van Leeuwenhoek in de 17e eeuw en het Sint Joris Gasthuis in de Tweede Wereldoorlog
donderdag 25 april 2019
Excursie naar de Maastunnel te Rotterdam
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.