Delfia Batavorum logo

Ereleden en ontvangers Blokpenning


Ereleden

Tot ereleden kunnen worden benoemd personen, die zich in de geest van de doelstellingen van de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het erelidmaatschap wordt aangeboden bij besluit van de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur.
De vereniging kent de volgende ereleden:

 • ir. J, van Bergen (2016) ⇒ lees hier het voorstel van het bestuur
 • mw. drs. G.D. van Walsum-Kieft (2013) ⇒ lees hier het voorstel van het bestuur
 • M. van Noort (2011)
 • drs. W.H.M. Aalbers (2006)
 • dr. H.L. Houtzager (2006)
 • ir. J.F. van Heel (2000)
 • prof. dr. J.J. van Loef (1998)
 • dr. M.A. Verschuyl (1997)
 • ir. K.J.H.W. Deen (1996) †
 • drs. A.J.H. Rozemond (1985) †
 • mw. J.M. de Wijs-Kamp (1984) †
 • G.G. Kunz (1982) †
 • A.J.J.M. van Peer (1977) †
 • C.D. Goudappel (1976) †
 • Jkvr. dr.C.H. de Jonge (1970) †
 • J. van Oel (1969) †
 • P.C. Visser (1959) †
 • mr. H.E. Phaff (1952) †
 • mr. G.E. van Walsum † en mw. J.M. van Walsum-Quispel (1951) †
 • P. Bouwmeester (1950) †

Ontvangers van de J.W. Blokpenning

Het Blokfonds is gevormd uit een legaat van J.W. Blok, een van de leden van het eerste uur. Uit dit fonds wordt de zogenoemde Blokpenning bekostigd, een penning die wordt toegekend aan organisaties of personen die zich op een zeer bijzondere wijze onderscheiden hebben met betrekking tot de doelstelling van de vereniging.
De volgende personen zijn in het bezit van een Blokpenning:

 • dr. Gerrit Verhoeven, oud-gemeentearchivaris en auteur Geschiedenis van Delft, dl. 1 (2015)
 • drs. Ria van der Meer, lid redactiecommissie (2010)
 • ir. Wim Weve, bouwhistoricus gemeente Delft en lid van de Le Comtecommissie (2010)
 • dr. Wim Zwennis, oud-voorzitter Delfia Batavorum (2007) †
 • Harry van Leeuwen, lid Delfia Batavorum (2005)
 • Midden-Delflandvereniging (2003)
 • Projectgroep Delfts Aardewerk (2001)
 • Redactiecommissie Delfia Batavorum (1996)
 • Oudheidkundige Werkgemeenschap Delft (1995)
 • drs. Anders Rozemond, gemeentearchivaris (1994) †
 • Dick Wijbenga, auteur van diverse publicaties over Delft (1993) †

Zoeken


Agenda

dinsdag 22 januari 2019
Lezing Rijk en machtig, ten tijde van de Republiek, in en via Delft
maandag 04 februari 2019
Excursie Stadsarchief 4 februari
vrijdag 08 februari 2019
Excursie Stadsarchief 8 februari
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.