Delfia Batavorum logo

Tailtrack op Westvest

De Commissie Behoud Stadsschoon heeft, namens onze historische vereniging Delfia Batavorum, een zienswijze gestuurd naar Burgemeester en Wethouders, als bezwaar tegen het nieuw aan te leggen derde tramspoor op de Westvest. Zo’n derde spoor is bedoeld als een wacht- of keerspoor, speciaal voor lijn 19, een tram van Randstad Rail die tussen Leidschendam en de Delftse TU- wijk moet gaan rijden. Dat kan overigens pas na 2020, als de Sebastiaansbrug is vernieuwd. Lijn 19 heeft nu al een tailtrack bij Het Kalverbos. Maar die is bedoeld als ‘tijdelijk’, en geeft intussen een goed beeld van de omvang van zo’n tramstation. Het splijt de beide delen van de Nieuwe Plantage, die in een vorig ontwerp juist meer bij elkaar moesten gaan horen, heel lelijk in tweeën. Datzelfde gebeurt nu ook op de Westvest. Terwijl de Delftse Structuurvisie 2030 juist een aantrekkelijke boulevard van de Westvest wil maken, met een ‘mix aan stedelijke functies’, die zorgen voor een versterking van de verbindingen tussen stadscentrum en wijken eromheen.

Lees hier meer:

ZoekenAgenda

woensdag 27 maart 2019
Lezing Stad- en dorpsbeschrijver Lieve van Ollefen en zijn beschrijvingen van Delft en Delfland
donderdag 28 maart 2019
Lezing Hugo Grotius - De gouden gedachte
donderdag 04 april 2019
Lezing Hugo Grotius - De gouden gedachte
dinsdag 23 april 2019
Lezing Gezondheidszorg in Delft - Antoni van Leeuwenhoek in de 17e eeuw en het Sint Joris Gasthuis in de Tweede Wereldoorlog
donderdag 25 april 2019
Excursie naar de Maastunnel te Rotterdam
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.