Delfia Batavorum logo

Nominaties voor de Le Comteprijs 2023

De Historische Vereniging Delfia Batavorum reikt jaarlijks de Le Comteprijs uit voor de beste verfraaiing van het Delftse stadsbeeld. De commissie voor de Le Comteprijs beoordeelt de verfraaiingen, selecteert de nominaties en draagt deze voor aan het bestuur van Delfia Batavorum. Het bestuur kiest uit de nominaties de winnaar van de Le Comteprijs, en lezers van Delft op Zondag kiezen de winnaar van de Le Comte Publieksprijs.
Je stem uitbrengen voor de publieksprijs kan tot uiterlijk zondag 19 mei door een mail te sturen aan redactie@delftopzondag.nl .

Gertjan van der Harst

De commissie heeft zeven mogelijke kanshebbers voor de Le Comteprijs 2023 ontvangen. Deze kandidaten zijn aangemeld of door de commissie zelf opgemerkt. Het zijn, op alfabetische volgorde:

  1. Aan ’t Verlaat 41, verbouwing en uitbreiding van het vroegere gemaal, aangemeld door Lex Oomkes
  2. Bagijnhof, herinrichting van het binnengebied, aangemeld door Lex Oomkes en Rita Verbruggen
  3. Chopinlaan, muurschildering ‘Mira Mi’ op kopgevel flatgebouw, aangemeld door Peter van Tijn
  4. Kappeyne van de Coppelostraat, nieuwbouw ‘Pastorale’ op de locatie van de Pastoor van Arskerk, aangemeld door Wim Meijer en Peter de Jong
  5. Muyskenlaan, herinneringsmonument voor corona-slachtoffers, aangemeld door Peter van Tijn
  6. Nieuwe gracht/ Mercuriuspad, nieuwbouw woningblok ‘Poortmeesters’, aangemeld door Commissie Behoud stadsschoon, Wicher Mol
  7. Oosteinde, bij de Oostpoort, vernieuwde muurschildering op zijgevel van de Oostpoortschool, aangemeld door Marten Attema

De commissie heeft hieruit de volgende vijf nominaties voor de Le Comteprijs 2023 voorgedragen aan het bestuur van Delfia Batavorum:

Bagijnhof,
herinrichting van het binnengebied

Het heringerichte bagijnhof in Delft

Het Bagijnhof is een besloten plein dat zijn ontstaan dankt aan de stichting nog voor 1400 van de religieuze leefgemeenschap der Begijnen. Die is allang verdwenen maar heeft de nodige sporen nagelaten. Begin vorig jaar werden hier bij werkzaamheden de fundamenten van de Bagijnhofkapel opgegraven, dit vanwege de geplande herinrichting van dit plein. Naast het aantrekkelijker maken van het plein moest deze een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie van dit deel van de binnenstad. Het vergroenen van het plein biedt tevens de mogelijkheid voor meer waterberging. De oude, geheel stenige inrichting met parkeerplaatsen heeft plaats gemaakt voor een groen binnengebied. De speelplek op het bagijnhof in DelftDat is in twee stukken opgedeeld, met een doorsteek naar het Hof van Almonde. De inrichting is gerealiseerd met eenvoudige middelen: hardstenen banden bakenen het met lage struiken, grassen en enkele bomen beplante middengebied af. Op het deel bij de Bagijnhofpoort is een speelplek ingericht, voorzien van een geheel zachte ondergrond. Met dit in wezen simpele ontwerp is het Bagijnhof getransformeerd van parkeerplaats tot een vriendelijke verblijfsplek.

Genomineerde: Gemeente Delft, afdeling Ruimte Realisatie

Chopinlaan,
muurschildering ‘Mira Mi’ op kopgevel flatgebouw

Remses Rafaela met zijn dochtertje op de muurschildering Mira Mi, detailOp een kopgevel van de achterste flat aan de Chopinlaan prijkt al ruim een half jaar een kolossale muurschildering. Het kunstwerk heeft de titel ‘Mira Mi’, wat betekent: ‘zie mij’. In vrolijke, heldere kleuren is de Rotterdamse performer Remses Rafaela met zijn dochtertje meer dan levensgroot afgebeeld. Hun portret verteld het verhaal van vaderschap. De plek en het thema van dit kunstwerk zijn gekozen in samenspraak met de buurtbewoners, en vervolgens met hen verder ontwikkeld. Enkele bewoners hebben ook meegeholpen bij het beschilderen van de gevel.

Remses Rafaela met zijn dochtertje op de muurschildering Mira MiDit alles is het resultaat van het project NOBIS Community Art van Stichting CANIDREAM. De artistieke uitwerking is verzorgd door de artiest BEYOND van Mural Kings. De schildering ‘Mira Mi’ is een vervolg op het drie jaar geleden onthulde kunstwerk ‘La Perla’ op de kopgevel van de naburige, voorste flat aan de Chopinlaan. Ook deze schildering was samen met de buurt bedacht en uitgevoerd, op initiatief van dezelfde stichtingen. Dat succesvol verlopen project was mede aanstoot tot dit nieuwe kunstwerk, waarmee de Gilliswijk een tweede, opvallend visitekaartje rijker is.

Genomineerde: Stichting CANIDREAM i.s.m. buurtbewoners

Kappeyne van de Coppelostraat,
nieuwbouw ‘Pastorale’ op de locatie van de Pastoor van Arskerk

Woningcomplex Pastorale

Dit complex woningen, ‘Pastorale’ gedoopt, is in het begin van 2023 gereed gekomen. De naam verwijst op vrije wijze naar de onlangs gesloopte Pastoor van Arskerk, die plaats moest maken voor dit complex. Deze in 1956 gebouwde kerk was bijzonder met zijn cirkelvormige, door een grote betonkoepel overdekte kerkzaal. Die koepel werd door een bijzondere betonconstructie gedragen, en dat is het enige deel wat van de kerk gespaard is gebleven. Het is beeldbepalend voor de ervoor in de plaats gekomen woningen. De cirkelvormige betonnen balken en de twee hen dragende ringen van betonkolommen, staan door de ontmanteling nu geheel vrij. Onder en doorheen deze opvallende, luchtige structuur zijn de woningen op een losse manier geplaatst en geschakeld. De speelsheid en het onderscheid tussen oud en nieuw worden versterkt door de naar alle richtingen hellende daken van de individuele woningen. Daartegen tekent zich de perfecte symmetrie van de oude betonconstructie glashelder af. Ontwerper van dit complex is het Haagse architectenbureau Archipel ontwerpers.

De cirkelvormige betonnen balken en de twee hen dragende ringen van betonkolommen, staan door de ontmanteling nu geheel vrij.Totaalaanzicht van de kolommen en ringen

Genomineerde: Stichting Heelweg (ontwikkelaar) en Archipel ontwerpers

Nieuwe gracht/ Mercuriuspad,
nieuwbouw woningblok ‘Poortmeesters’

Woningblok Poortmeesters met water op de voorgrond

Dit langgerekte woonblok met appartementen en eengezinshuizen staat aan de zuidkant van het gebied Nieuw Delft. Alle gevels zijn in een lichte geelwitte baksteen gemetseld. Het blok heeft een deels openbaar binnenterrein, toegankelijk door twee poorten die opvallen met hun grote rondbogen. Aan de terreininrichting is zorg besteed met zijn verspringende tegelpaden en groenvlakken, en één soort tuinomheining. De glansrol is echter letterlijk weggelegd voor de bijzonder afgewerkte poorten.
Hun binnenkanten zijn geheel bekleed met diepblauw geglazuurde keramische elementen. Het binnenvallende licht wordt gereflecteerd door hun grillige vormen, en het spel van licht en donker wisselt met elke stap. Elk keramisch blok heeft een unieke vorm gekregen, wat mogelijk werd omdat deze holle elementen met een 3D-printtechniek zijn gemaakt.
Idee en ontwerp zijn van Studio RAP, die voor de verdere uitwerking en productie heeft samenwerkt met het bedrijf Koninklijke Tichelaar. Traditioneel vakmanschap is gecombineerd met de modernste digitale ontwerp- en productietechnieken. Het woonblok zelf is ontworpen door Sjoerd Beerends van Vera Yanovshtchinsky architecten uit Den Haag.

Woonblok Poortmeesters met het pad naar de poortDe poort van woonblok Poortmeesters die leidt naar de binnentuinDe poort dichterbij, waarbij de 3D geprintte blokken goed te zien zijn

Genomineerde: Bouwfonds (ontwikkelaar) en Studio RAP i.s.m. met Koninklijke Tichelaar BV

Oosteinde, bij de Oostpoort,
vernieuwde muurschildering op zijgevel van de Oostpoortschool

Muurschildering van een jongen die door een microscoop kijkt.Deze muurschildering is vlak voor Kerst onthuld. De plaats ervoor diende zich vanzelf aan: op een blind muurvlak van de geknikte zijgevel bij het Oosteinde, aan het eigen schoolplein. Hier bevond zich al lang een oudere schildering die door de nieuwe is overschilderd. Deze toont een nieuwsgierig door een microscoop turend kind. De eerste, zeker bedoelde associatie is die met de lust tot onderzoeken en verkennen van kinderen; en natuurlijk slaat dit ook op de leerlingen van de school. Maar de afbeelding heeft nog een andere laag. De microscoop verwijst ook naar de beroemde zeventiende eeuwse natuuronderzoeker Anthonie van Leeuwenhoek, en dit met zijn naam en ontdekkingen verbonden instrument. Juist op deze plek is dat passend, want Van Leeuwenhoeks geboortehuis stond op de locatie van de tegenwoordige, in 1928 gebouwde Oostpoortschool. De nieuwe muurschildering is initiatief van de school zelf, Muurschildering van een jongen die door een microscoop kijkt, detail.die vanwege het thema ervan de samenwerking heeft gezocht met het Koninklijke Nederlandse vereniging voor microbiologie. De kunstenaar, Tim Rodermans, is dan ook geselecteerd met hulp van het KNVM.

Genomineerde: R.K. Jenaplanschool De Oostpoort

De winnaars van de Le Comteprijs en de Le Comte Publieksprijs 2023 zullen worden bekendgemaakt op woensdag 29 mei 2024, tijdens een bijeenkomst van Delfia Batavorum waarbij ook het Historisch Jaarboek Delft wordt gepresenteerd.

Gertjan van der Harst is secretaris van de commissie voor de Le Comteprijs.
Foto's: Thijs Tuurenhout

ZoekenAgenda

dinsdag 02 juli 2024
Het Plakkaat van Verlatinge - De eerste Onafhankelijkheidsverklaring ter wereld
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.