Delfia Batavorum logo

Jaarboek Delfia Batavorum: inhoud 2001-2009

Inhoud 2001
 • Kroniek over 2001, door A.M. Bergman
 • In memoriam Anders Rozemond, door W. Aalbers
 • Anders Rozemond: Gemeentearchivaris geen liefhebber van giswerk, door Barry Raymakers
 • Een handleiding voor kaartgebruik uit 1554 van de Delftse landmeter-notaris Pieter Resen, door Peter van der Krogt en Ferjan Ormeling
 • Jonkvrouwe Ricardis, graaf Willem II en paus Innocentius IV en het in 1252 gestichte Gasthuis te Delft, door H.L. Houtzager
 • Jan Vermeers huis: Een poging tot reconstructie, door Ab Warffemius
 • Trekschuiten, haringbuizen en vrachtschepen op Vermeers Gezicht op Delft, door Kees Kaldenbach
 • Van glashut tot flessenfabriek: Een Delftse geschiedenis van kapitaal en arbeid uit de jaren 1798-1926, door K.F. Flippo
 • Het roemloze einde van witmolen de Oranjeboom, door A.J.J. Struijk
 • Een bijzonder museum: Het Gereedschap Museum, door Ton van Daalen
 • In gesprek met Ton van Oyen van de Haagsche Boekenbeurs
 • De Le Comteprijs 2000, door W.F. Weve
 • Delfiana, door Max van Noort
 • Archeologische kroniek van Delft en omstreken 1999-2001, door Epko Bult en Eveline van der Steen
 • Nieuwe straatnamen in Delft 2001, door Peter van der Krogt
 • Karl Wilhelm Naundorff (Jaarboek 2000) Rectificatie
Inhoud 2002
 • Kroniek over 2002, door A.M. Bergman
 • Het Bagijnhof te Delft in de Middeleeuwen, M.A. van der Meer
 • Tussen twee poorten: Impressies van reizigers naar en door Delft, 1500-1850, door H.W. van Leeuwen
 • Klok kijken in Delft, L.J. Meilink-Hoedemaker
 • Hak, pak en sak: Joden in Delft gedurende de achttiende eeuw, door Marianka van Lunteren-Spanjaard
 • De enerverende beginjaren van de St. Elisabethvereniging te Delft (1860-1871), door Arie Oliehoek
 • Jeugdherinneringen, 1910-1924, door W.P.H. Peterse
 • Het vliegveld dat aan Delft voorbij ging, door Frida de Jong
 • Geschilderde muurreclames in Delft, door Freek Boon
 • De Le Comteprijs 2001, door W.F. Weve
 • Delfiana, door Max van Noort
 • Archeologische kroniek van Delft en omstreken 2002, door Epko Bult en Eveline van der Steen
 • Nieuwe straatnamen in Delft 2002, door Peter van der Krogt
 • Publicaties over Delft of door Delftenaren 2001-2002, door J.A. Meter Hagg
Inhoud Jaarboek 2003
 • Kroniek over 2003, door A.M. Bergman
 • In memoriam dr.ir. J.J. Raue, door M.A. Verschuyl
 • Het Sint-Agathaklooster te Delft: een middeleeuws succesverhaal, door Gerrit Verhoeven
 • Het oordeel van Salomo, door Danielle Lokin;
 • Het huwelijk van Jan Vermeer, door M.A. Lindenburg
 • De gemeentegrenzen van Delft, door H.V. van Walsum;
 • De Jolige Tippelaars: 65 jaar wandelsport in Delft, door Peter van der Krogt
 • Van dolhuis naar GGZ, door B.K.P. Griffioen
 • Particuliere verbeterhuizen in Delft, door A. Verbraeck
 • De Le Comteprijs 2003, door W.F. Weve
 • Delfiana, door Max van Noort
 • Nieuwe straatnamen 2003, door Peter van der Krogt
 • Publicaties over Delft of door Delftenaren 2003, door J.A. Meter Hagg
Inhoud 2004
 • Kroniek over 2004, door A.M. Bergman
 • Gerrit de Hoog (1784-1812), Nederlands eerste gepromoveerde veearts, door A.H.H.M. Mathijsen
 • De Sint-Hippolytuskerk 1836-1886 in beeld, door A. Warffemius
 • Ruim negentig jaar zusters van Roosendaal en het lager onderwijs voor meisjes aan de Voorstraat in Delft (1873-1965), door drs. M. Remery
 • De molens van de Zuidpolder van Delfgauw, door A.J.J. Struijk
 • Grenspalen van Delft, door W.F. Weve
 • De Fabrieksbode als spiegel van maatschappelijke veranderingen. De vrouw in de Gistfabriek en De Fabrieksbode: 120 jaar emancipatie (1882-2001), door J. ter Haar-Kruize
 • De Le Comteprijs 2003, door W.F. Weve
 • Delfiana, door Max van Noort
 • Nieuwe straatnamen 2004, door P.C.J. van der Krogt
 • Publicaties over Delft of door Delftenaren 2004, door J.A. Meter Hagg
Inhoud 2005
 • Kroniek over 2005, door A.M. Bergman
 • Zeventig jaar vooruitgang in het echtheidsonderzoek van kunst en antiek, door Th. Laurentius
 • Het lustrumgeschenk 2005: De restauratie van de gevelsteen van de Latijnse School, door W.F. Weve
 • Per angusta ad augusta en de Y in Delft, door P.C.J. van der Krogt
 • De rol van kerk en staat bij de stichting van het klooster Koningsveld te Delft, door H.L. Houtzager
 • Koningsveld bij Delft: Theorie en praktijk van het kloosterleven, door G. Verhoeven
 • Opgravingen klooster Koningsveld, door E. J. Bult
 • Het militaire magazijn Koningsveld, door W.F. Weve
 • Het Klooster Koningsveld: een beschrijving van de geschiedenis van het klooster uit 1778, door H.L. Houtzager
 • De Le Comteprijs 2004, door W.F. Weve
 • Delfiana, door Max van Noort
 • Nieuwe straatnamen 2005, door P.C.J. van der Krogt
 • Publicaties over Delft of door Delftenaren, door Meter Hagg
Inhoud 2006
 • Kroniek over 2006, door A.M. Bergman
 • In memoriam Pieter van Koppen     
 • In memoriam Arie Kleijweg  
 • Drie meisjes met twee honden bij eene fontein zittende: Over een schoorsteenstuk uit 't Wapen van Spaengien aan de Oude Delft, door G. Wüstman 
 • Adversaria van Isaac van Haastert: Aan wetenschap gewijd, volmaakter door den tijd, door M. Hof
 • De instrumentenkasten aanwezig op de chirurgijnskamer te Delft, door H.L. Houtzager en H.W. van Leeuwen
 • Gerard van Wieringhen Borski (1800-1869): Rector van de Latijnse School en schoolopziener in Delft, door M. Remery-Voskuil
 • Een drama in Vrijenban, door J. Ham
 • 100 jaar academische promoties in Delft, door J. van Loef
 • Het Kruithuis aan de Schie: Korte geschiedenis van het Generaliteits Kruitmagazijn en de restauratie van de beschilderingen in de poortkamer, door A.M. Bergman
 • De Le Comteprijs 2005, door W.F. Weve
 • Delfiana, door M. van Noort
 • Nieuwe straatnaam in Delft 2006, door P.C.J. van der Krogt         
 • Publicaties over Delft of door Delftenaren, door J.A. Meter Hagg
Inhoud 2007
 • Kroniek over 2007, door A.M. Bergman      
 • In memoriam Klaas Deen
 • In memoriam Wim Zwennis
 • De Cloetings: een Delftse drukkersfamilie in de zeventiende eeuw, door J.C. Veldhoven
 • Vader en zoon Lettersnijder, veelzijdige drukkers in het zestiende-eeuwse Delft, door H.L. Houtzager
 • Het Wapen van Spangiën, Oude Delft 71, bouwhistorisch bekeken, door W.F. Weve
 • Een eeuw Openbare Bibliotheek, door J.L.W. van Leur
 • De totstandkoming van het kantongerechtsgebouw in Delft, door J.P. van Rigteren
 • Tachtig jaar thuis in Museum Paul Tetar van Elven, door A.M. Thijsse
 • Delftse zustersteden, door F. de Jong
 • Gedenktekens voor een Delftenaar in Tokio: Jan Joosten van Lodensteyn, door P.C.J. van der Krogt
 • De Le Comteprijs 2006, door W.F. Weve    
 • Delfiana, door M. van Noort 
 • Publicaties over Delft of door Delftenaren, door J.A. Meter Hagg 
   
 • Dit jaarboek is digitaal beschikbaar ⇒ Jaarboek 2007 (pdf, 6,4 Mb)
Inhoud 2008
 • Kroniek over 2008, door A.M. Bergman      
 • Arlewijn van der Made (1557 – 1590): Van brouwerszoon tot hoogleraar in de theologie, door J. Ham
 • Pieter Anthonisz. (van) Groenewegen (ca. 1600–1658): Een Delftse Italianisant, door H.L. Houtzager
 • Buitenplaatsen aan de Rotterdamseweg, door A. Struijk
 • Delft en de landbouwkoloniën, door Wil Schackmann
 • De eerste protestants-christelijke lagere scholen in Delft 1850-1922, door R. Poortier
 • De Congregatie van de Zusters Augustinessen van Barmhartigheid in Delft: een eeuw lang zorg voor zieken en bejaarden, door J.W. de Ridder
 • Willem Schermerhorn: Een Delfts ingenieur met wereldfaam, door Homme Martinus
 • De Le Comteprijs 2007, door W.F. Weve    
 • Archeologische kroniek, door J.P. Bakx en S.H. Jongsma
 • Delfiana, door M. van Noort 
 • Nieuwe straatnamen in Delft 2008, door P.C.J. van der Krogt
 • Publicaties over Delft of door Delftenaren 2008, door J.A. Meter Hagg    
Inhoud 2009
 • Kroniek over 2009, door A.M. Bergman
 • Een geuzenlied van de Delftse rederijkers uit 1629, door T.C.J. van der Heijden
 • Delftse rariteitenverzamelingen in de zeventiende en achttiende eeuw, door H.L. Houtzager
 • De cholera als aanjager van de volksgezondheid, door H. van Walsum
 • De laatste veldwachter van Vrijenban, door A. Struijk
 • Na honderd jaar: Agneta naast Jacobus in het park, door R. van der Meer
 • Delft en de Elckerlyc, een bijzondere band, door J. Vrins
 • De Le Comteprijs 2008, door W.F. Weve
 • Archeologische kroniek, door J.P. Bakx, E.J. Bult, S.H. Jongma, M. Kerkhof en B. Penning
 • Delfiana, door M. van Noort
 • Nieuwe straatnamen, door P. van der Krogt
 • Publicaties over Delft of door Delftenaren, door J.A. Meter Hagg

 

 

 

 

ZoekenLid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.