Delfia Batavorum logo

Nieuws


Boterbrug 4 en 6 - Schoonhovense Veerhuis en café De Brug, alias "het Vinkenmoedertje"

dinsdag 07 februari 2023

Tot 1941 stond aan het pleintje op de Boterbrug achter het grote winkelpand van Bervoets (nu Halfords) een café, genaamd “De Brug”, dat zich in grote populariteit mocht verheugen van heren corps-studenten. Het in 1597 gebouwde pand werd voor de sloop een kwart eeuw lang uitgebaat door de weduwe Johanna de Wilde-Schmitz, die onder de studenten de koosnaam 'het Vinkenmoedertje' had. Lees hier meer....

Lees verder


Jacob Gerritstraat 3 - Simon de Wit, Roo Berrij, Rode Leeuw en Vergulde Spijckerboor

vrijdag 27 januari 2023

Het winkelpand op de hoek van de Jacob Gerritstraat en de Kromstraat is in 1933 gebouwd voor de kruideniersketen Simon de Wit. Ooit stonden op deze plek twee huizen. Eén met een bijzondere ‘Vlaamse’ gevel ‘daer vuitsteeckt de Roode Leeu’ en de ander op de hoek de ‘Vergulde Spijckerboor’. Vanaf 1630 werden beide panden verenigd onder de naam ‘Roo Berrij’. In de 18e eeuw zat hier een ‘negotie van coffij en thee’ en voor de sloop in 1933 een eeuw lang een koek- en...

Lees verder


Fransen van de Puttestraat 51-53 - Geroofd Joods huis

donderdag 12 januari 2023

Wolf Erschler en Henriëtte Spits waren in de jaren ’30 de eerste bewoners van het toen nieuwgebouwde dubbele huis Fransen van de Puttestraat 51/53. Als Joden moesten ze in de oorlog onderduiken. De agent die hen op oudjaar 1942 op hun schuiladres oppakte nam de intrek in hun woning, die opgekocht werd door een NSB’er. Ondertussen waren Wolf en Henriëtte in Auschwitz al vermoord. Na de oorlog moest de broer van Henriëtte hemel en aarde bewegen om het huis weer in handen van de erfgenamen te krijgen.

Lees verder


Delfia Batavorum zoekt secretaris voor het dagelijks bestuur

donderdag 12 januari 2023

Historische vereniging Delfia Batavorum is een vereniging die zich actief bezighoudt met het levend houden van de het fysieke en immateriële erfgoed van Delft en haar omgeving. Dat doet de vereniging door het uitgeven van diverse publicaties en door aanwezig te zijn op sociale media, het verzorgen van lezingen en excursies. Door het subsidiëren van projecten rond Delfts erfgoed en door het jaarlijks uitreiken van de Le Comteprijs voor het project dat in het afgelopen jaar het stadsbeeld van Delft aanmerkelijk...

Lees verder


Vlamingstraat 40 - Het andere buurhuis van ‘het straatje’ van Vermeer

woensdag 11 januari 2023

Vlamingstraat 40 is de laatste bijdrage van de onlangs overleden Corrie den Hengst aan de website van Achter de gevels van Delft. Het weinig opvallende 19e-eeuwse grachtenhuis is tegenwoordig een trekpleister voor toeristen, sinds het Rijksmuseum het poortje ernaast officieel heeft aangewezen als de meest waarschijnlijke plek van het “Straatje” van Vermeer. Op deze plek stond toen een heel ander huis van Josijntje Jans, de weduwe van een servetwerker, dat overigens op het schilderij ook niet te zien is.

Lees verder


Zoeken


Agenda

dinsdag 04 april 2023
Excursie naar Deltares
zaterdag 15 april 2023
Opera 'Een feestje bij Van Meerten'
zondag 16 april 2023
Opera 'Een feestje bij Van Meerten'
zondag 16 april 2023
Lezing 'Water – Land: verleden, heden, toekomst’
woensdag 19 april 2023
Algemene Ledenvergadering
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.