Delfia Batavorum logo

Gezondheidszorg in Delft - Antoni van Leeuwenhoek in de 17e eeuw en het Sint Joris Gasthuis in de Tweede Wereldoorlog

Lezingen door Jan Lamoré en Lucie Beaufort - dinsdag 23 april 2019

Op 23 april biedt Delfia Batavorum u twee uiteenlopende lezingen, die toch een connectie hebben: gezondheidszorg in Delft. Jan Lamoré, voormalig chirurg te Delft, neemt u mee in de wereld van Antoni van Leeuwenhoek in de 17e eeuw. Lucie Beaufort vertelt over haar onderzoek naar de geschiedenis van het Sint Joris Gasthuis tijdens de periode 1940-1945.

 

Antoni van Leeuwenhoek (Delft 1632-1723) maakte in de 17e eeuw als eerste een wereld zichtbaar die je enkel waarneemt door een microscoop. In een samenleving met zeer uiteenlopende geestelijke stromingen en wetenschappelijke opvattingen, kwam Antoni van Leeuwenhoek met zijn nuchtere waarnemingen van een volledig onbekende wereld: de wereld van de microbiologie. Hoe veranderde Antoni van Leeuwenhoek met zijn baanbrekende werk het wereldbeeld? Belangrijke lijnen daarbij zijn de ontdekking van de eencelligen, de ontdekking van de zaadcellen, de ontdekkingen van de bacteriën en het aantonen van het capillaire vaatbed.

In het jaarverslag van het Sint Joris Gasthuis uit 1945 staat: “Door het veranderen of doen verdwijnen van officiële bescheiden en door het aanvaarden van patiënten onder onjuiste diagnose en met valse persoonsbewijzen, voorts door het ondersteunen van weer vertrokken patiënten, kon in menig geval goed werk worden gedaan”. Deze intrigerende zinnen, alsmede een stuk gerelateerde familiegeschiedenis, waren aanleiding van Lucie Beaufort zich in deze geschiedenis te gaan verdiepen. In de hongerwinter van 1944-1945 overleden in het SJG meer patiënten dan in andere jaren. Hoe kwam dit en hoe verhouden deze aantallen zich tot aantallen overledenen in andere ‘krankzinnigengestichten’? Dat is een vraag die zij wil beantwoorden. Haar onderzoek is onderdeel van een nationaal wetenschappelijk programma dat onder meer door het NIOD wordt opgezet, naar het lot van psychiatrische patiënten in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

  Jan Lamoré is voormalig chirurg te Delft. Nadat hij het gymnasium had afgerond ging hij geneeskunde studeren in Utrecht en Rotterdam. Hij werkte onder meer in het Zuiderziekenhuis te Rotterdam, het Ziekenhuis Bethel en het Reinier de Graaf Gasthuis, beide te Delft. Na zijn pensionering studeerde hij geofysica en astronomie en bestudeerde leven en werken van Antoni van Leeuwenhoek en Reinier de Graaf.
 
  Lucie Beaufort is zelfstandig onderzoeker, na een loopbaan bij de rijksoverheid in de sectoren onderwijs en cultuur. Zij kreeg tijdens haar studie (Nederlands en Geschiedenis) een fascinatie voor wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Bij haar onderzoek naar het ontstaan van de P.C. Hooftprijs kwam ze terecht bij het NIOD. Twee van haar ooms waren volgens familieverhalen ondergedoken in het Sint Joris Gasthuis tijdens de oorlog,  reden voor haar om gaan kijken in het archief van dit gasthuis in het gemeentearchief van Delft. Zij vond hen en nog meer ‘onderduikers’ terug en nog veel meer interessante zaken.

 

  • Datum: dinsdag 23 april 2019
  • Aanvang lezing: 20:00 uur
  • Locatie: Van de Mandelezaal, ingang Oude Delft
  • Aanmelding niet nodig
  • Toegang: leden Delfia Batavorum gratis, niet-leden € 5,-