Delfia Batavorum logo

Het bouwhistorisch onderzoek naar Museum Prinsenhof

Lezing door Ronald Stenvert - dinsdag 19 februari 2019


Museum Prinsenhof vanuit een ongewone hoek

BBA Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis voerde in de zomer van 2018 een uitgevoerde bouwhistorisch onderzoek uit met een waardestelling van het Museum Prinsenhof in Delft. Vanavond komt onderzoeker Ronald Stenvert vertellen over het boeiende onderzoek en de resultaten.

Aanleiding voor het bouwhistorisch onderzoek was de verbouwingsplannen van het museum. De opdracht was tweeledig: enerzijds werd een onderzoek gevraagd naar de geschiedenis van het gebouw, waarbij het gebouw zelf voorop staat, en anderzijds werd een nadere beschouwing van een aantal specifieke onderdelen gevraagd. Het Museum Prinsenhof is een alom bekend gebouw waarvan gedacht zou kunnen worden dat er al heel veel over de geschiedenis bekend is. Voor een deel is dat ook waar, maar juist de combinatie van historische bronnen en het gebouw bracht toch veel nieuws aan het licht; zowel over het ontstaan als klooster, zijn bekend gebruik als Prinsenhof en alle functies daarna. Belangrijk bleek ook het beeld dat men vanaf de negentiende eeuw wilde laten uitstralen in een aantal restauraties.

Bij het onderzoek toonde zich de spannende wisselwerking tussen gebouw en zijn verschillende bestemmingen. Vele bouwsporen getuigen hier nog van. Sommige daarvan zijn direct in de zalen van het museum zichtbaar, andere pas als men er op gewezen wordt en enkele interessante kenmerken leiden een verborgen leven. Samen bieden ze een nieuwere kijk op de complexe geschiedenis van dit intrigerende complex.

Ronald Stenvert is architectuur- en bouwhistoricus. 


dr. ing. Ronald Stenvert

Rapport bouwhistorisch onderzoek BBA
  • Datum: dinsdag 19 februari 2019
  • Aanvang lezing: 20:00 uur
  • Locatie: Van de Mandelezaal, ingang Oude Delft
  • Aanmelding niet nodig
  • Toegang: leden Delfia Batavorum gratis, niet-leden € 5,-