Delfia Batavorum logo

Lezing Van Werkgroep Restauratie tot Heritage & Architecture

Onderwijs en Onderzoek in gebouwd erfgoed aan de TU Delft

Donderdagavond 10 juni 20.00 – 22.00 uur via ZOOM

Transformatie van steden en gebouwen. Hoe zorg je voor een passend evenwicht tussen oud en nieuw. Welke architectonische en technische aspecten spelen een rol bij de groeiende behoefte aan conservering en transformatie van gebouwen van (culturele) betekenis.

Tijdens deze lezing gaat Wido Quist graag in op wat men met Heritage & Architecture op dit moment doet in onderzoek en onderwijs. Hij zal dit verhaal vertellen aan de hand van de ontwikkeling die de groep Heritage & Architecture vanaf 1967 heeft doorgemaakt toen de Werkgroep Restauratie werd opgericht. Hij zal aan de hand van voorbeelden uit het recente en langere verleden de verbinding met de stad Delft proberen te schetsen.
Drie afstudeerders Heritage & Architecture  zullen met hun projecten enerzijds de verbinding tussen de TU Delft en de stad Delft en anderzijds de huidige manier van werken met erfgoed illustreren. Na de presentatie geeft Wido nog een klein kijkje in de toekomst en is er ruimte voor het stellen van vragen en discussie. 

Programma

 • 20.00 - 20.05 uur       Opening door voorzitter Theo Thomassen
 • 20.05 - 20.50 uur       Van Werkgroep Restauratie tot Heritage & Architecture door Wido Quist
 • 20.50 - 21.00 uur       Korte pauze
 • 21.00 - 21.30 uur       Werken aan een erfgoed-opgave in Delft door Pien Tol, Mick Bloemendal
                                  & Diana Ugnat, afstudeerders Heritage & Architecture.
 • 21.30 - 21.45 uur       Afronding, vragen, discussie Wido Quist
 • 21.45 uur                   Sluiting Delfia Batavorum 

Aanmelden
U kunt zich voor deze Zoom-lezing aanmelden via dit aanmeldingsformulier.
Kort voor de lezing ontvangt u de link naar de online Zoom-lezing. Houd hiervoor uw mailbox in de gaten.
NB: Hebt u geen link ontvangen kijk dan in uw spam- of ongewenste mailbox. 

Sprekers:

 • Wido Quist

Wido Quist is Universitair Docent conserveringstechnieken en historische bouwmaterialen en sectieleider bij de sectie Heritage & Architecture aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Wido studeerde met eervolle vermelding af in architectuur en bouwtechnologie in Delft en promoveerde in 2011 op de vervanging van witte Belgische steen (Ledesteen en Gobertange). In dit proefschrift richtte hij zich vooral op het proces van de materiaalkeuze bij opeenvolgende restauratiecampagnes.

Wido heeft bijna 20 jaar ervaring in onderwijs en onderzoek waarbij hij zich zoveel mogelijk richt op de materiele aspecten van restauratie en renovatie van gebouwen zonder het ruimtelijk ontwerp en de theorie uit het oog te verliezen. De schaal die hem na aan het hart ligt is de schaal van het bouwkundig detail dat met de handen te onderzoeken en beschrijven valt. Zijn focus ligt op gebouwen uit de twintigste eeuw, of oudere gebouwen met belangrijke restauraties in deze zelfde eeuw. Wido is betrokken bij diverse – aan erfgoed gerelateerde – onderzoeken en publicaties op onder andere het gebied van natuursteen, beton, bouwfysica, de TU Delft en industriële gebouwen. Wido Quist is voorzitter van Stichting Docomomo Nederland en bestuurslid van WTA Nederland-Vlaanderen en daarnaast nauw betrokken bij de Vlaams-Nederlandse natuursteendagen. Per 1 januari 2021 is hij gekozen tot secretaris van Docomomo International, dat vanaf die datum aan Heritage & Architecture zal zijn verbonden. 

 • Pien Tol

Studeerde Bouwkunde en Architectuur aan de Hogeschool van Amsterdam en doet nu haar Master Architecture aan de TU Delft.

 • Mick Bloemendal

Werkt als facility engineer bij Interxion.  Na zijn studie Architecture aan de TU Delft doet hij er nu ook zijn Master Architecture.

 • Diana Ugnat

Na haar studie Architecture in Lausanne en Catalunya studeert Diana nu voor haar Master Architecture aan de TU Delft.