Delfia Batavorum logo

Delfia Batavorum zoekt secretaris voor het dagelijks bestuur

Historische vereniging Delfia Batavorum is een vereniging die zich actief bezighoudt met het levend houden van de het fysieke en immateriële erfgoed van Delft en haar omgeving. Dat doet de vereniging door het uitgeven van diverse publicaties en door aanwezig te zijn op sociale media, het verzorgen van lezingen en excursies. Door het subsidiëren van projecten rond Delfts erfgoed en door het jaarlijks uitreiken van de Le Comteprijs voor het project dat in het afgelopen jaar het stadsbeeld van Delft aanmerkelijk verfraaide. 

Om al die activiteiten mogelijk te maken is een indrukwekkend aantal vrijwilligers actief binnen diverse commissies van de vereniging. 

Om die activiteiten te ondersteunen en te coördineren kent de vereniging een dagelijks bestuur, bestaande uit zes leden die allen - dus ook de secretaris - vrijwiliger zijn. Een drietal leden uit dat bestuur heeft een eigen portefeuille en stuurt zodoende een aantal commissies aan. Voorzitter, penningmeester en secretaris hebben geen specifieke inhoudelijke portefeuille. 

De secretaris heeft binnen het bestuur een coördinerende rol. Hij of zij heeft tot taak: 

  • Het bijhouden van de agenda voor de eerstvolgende bestuursvergadering.
  • Het maken van een verslag van de bestuursvergadering.
  • Het verzorgen van alle uitgaande correspondentie en het ontvangen van alle inkomende correspondentie.
  • Het bijhouden van de jaaragenda van de vereniging, met daarin alle komende activiteiten.
  • Het coördineren van de totstandkoming van het jaarverslag.

Delfia zoekt een secretaris die deze taken met enthousiasme op zich neemt, maar tegelijkertijd er een uitdaging in ziet in het bestuur mee te denken over noodzakelijke vernieuwingen in de vereniging. Een nieuw bestuurslid dat mee wil denken over initiatieven om de vereniging nog relevanter te maken voor brede lagen van de Delftse bevolking. In dat kader denkt het bestuur met name aan jongeren en nieuwe Nederlanders. Specifiek voor de secretaris zal zijn het nemen van initiatieven om de vereniging verder te professionaliseren. Te denken valt aan administratieve procedures en de (mede met andere bestuursleden) ontwikkeling van de website.

Voor inlichtingen en reacties kunt u zich wenden tot de voorzitter van Delfia Batavorum, Harry ter Braak. Te bereiken via e-mail: voorzitter@delfia-batavorum.nl

ZoekenAgenda

dinsdag 04 april 2023
Excursie naar Deltares
zaterdag 15 april 2023
Opera 'Een feestje bij Van Meerten'
zondag 16 april 2023
Opera 'Een feestje bij Van Meerten'
zondag 16 april 2023
Lezing 'Water – Land: verleden, heden, toekomst’
woensdag 19 april 2023
Algemene Ledenvergadering
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.