Delfia Batavorum logo

Bestemmingsplan Binnenstad 2012

Op 27 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Delft het Bestemmingsplan Binnenstad 2012 vastgesteld. Voor de komende tien jaar liggen de bestemmingsuitgangspunten-regels daarmee weer vast.
De Commissie Behoud Stadsschoon heeft vele uren besteed aan opstellen van een “wensenlijst” voor dit bestemmingsplan. Zoals dat met wensen gaat: niet alle onze ideeën zijn gehonoreerd. Wel is dankzij een motie van de gemeenteraad onze nadrukkelijke stelling, dat de historische bruggen in het bestemmingplan dienden te worden opgenomen, recht gedaan. CBS was van mening dat het bouwen van nieuwe bruggen niet uitsluitend aan Burgemeester & Wethouders en de Commissie Welstand overgelaten moest worden, maar dat de gemeenteraad in zulke besluiten een rol moet spelen.

CBS had al met vreugde geconstateerd dat op veel van de eerder door ons  genoemde bezwaarpunten verbeteringen zijn aangebracht. Maar onze verontrusting bleef. De bezorgdheid blijft over de grote ruimte die aan marktontwikkelingen lijkt te worden geboden. Bescherming van de cultuurhistorische waarden kan daardoor in het gedrang komen. Ook blijven wij bij ons standpunt dat bij de ontwikkeling van de zgn. kansenlocaties er wel degelijk ruimtelijke criteria en randvoorwaarden zouden moeten worden  vastgelegd  voor nieuwe bouwplannen. Waardering hebben we  voor de betere communicatie met de gemeente, die is ontstaan.

Lees meer….

ZoekenAgenda

donderdag 31 augustus 2017
Excursie Hoek van Holland en Wateringen
zaterdag 09 september 2017
Open Monumentendagen
donderdag 21 september 2017
Lezing De Delftse Botanische Tuin, Het Groene Laboratorium
donderdag 05 oktober 2017
Excursie Meester van het licht: Emanuel de Witte
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.